woensdag 24 oktober 2007

Waarom geen raketschild tegen dreiging uit de VS?

George W. Bush, het opperhoofd van het Verenigdestaatse régime gaf gisteren te kennen dat er snel een raketschild gebouwd moet worden om Europa te beschermen tegen Iran, want "Iran ontwikkelt technologie die gebruikt zou kunnen worden om kernwapens te maken, en ballistische raketten met een steeds groter bereik om die kernwapens mee af te schieten." (NRC vandaag)

Lees goed wat hierboven staat!
Bush vindt dat raketschild nodig, omdat hij zich kennelijk zorgen maakt om de veiligheid van Europa. De Verenigde Staten hebben zich echter nooit zonder eigenbelang zorgen gemaakt over andere delen van de wereld - of zelfs maar over de eigen bevolking. De enige reden waarom ze zich soms wel eens hebben "ingezet" voor Europa of voor andere landen, was om hun eigen economische belangen veilig te stellen. Die andere landen dienen namelijk alleen als afzetgebied voor hun producten of als goedkope leverancier voor hun grondstoffen (of uiteraard als -bezet- en bewapenbare- buffer tegen 'vijanden'). Denk bijvoorbeeld aan de "bevrijding" van West-Europa in 1944/1945, of aan de "bevrijding" van Irak, of Afghanistan, of Nicaragua, of Grenada, of de pogingen om Cuba te "bevrijden", nadat ze het land al bijna 50 (vijftig!) jaar verstikken. En nu door hun nefaste oorlogsavonturen hun eigen economie nagenoeg geïmplodeerd is, laten ze de rest van de wereld de kosten betalen, want uiteindelijk betalen met name Japan en de EU nu de prijs van de superlage dollar.

Bush is dus helemaal niet bezorgd om de Europese bevolking, maar hoogstens om Europa als wingewest van de Verenigde Staten. Dat dit niet iets specifieks Bushiaans is, blijkt wel uit de uitvinding van de neutronenbom eind jaren 1970, die mensen zou doden, maar de infrastructuur intact zou laten. De al geproduceerde neutronenbommen zouden na wereldwijde protesten ontmanteld worden, maar het is uiteraard nog maar de vraag of ze niet toch ergens op een geheim plekje nog klaar liggen.

Verder heeft hij het over een technologie die voor kernwapens gebruikt zou kunnen worden, maar uiteraard evengoed voor iets anders, bijvoorbeeld -zoals de Iraanse overheid (die ik overigens niet meer vertrouw dan die van de VS) zelf zegt- voor de energievoorziening van het land. En verder bouwt Iran ballistische raketten om die kernwapens af te schieten. Hoe weet hij dat zo zeker? Zojuist beweerde hij nog dat ze kernwapens zouden kunnen produceren, maar hij weet nu (zeker gehoord van de dienst die ook de massavernietigingswapens in Irak ontdekt had?) dat ze die gaan afschieten...

Maar laten we het eens van de andere kant bekijken. Tot op heden hebben alleen de VS ooit kernwapens gebruikt in een oorlogssituatie (Hiroshima en Nagasaki), ofschoon daarvoor op dat moment geen enkele noodzaak was. De Verenigde Staten bezitten op dit moment grote hoeveelheden kernwapens; de Verenigde Staten beschikken over grote hoeveelheden ballistische raketten waarmee ze die kernwapens zouden kunnen afschieten. Sterker nog: Verenigdestaatse straaljagers vliegen zelfs al met gebruiksklare kernbommen rond. Het feit dat dat pas onlangs voor het eerst bekend werd, betekent natuurlijk niet dat het niet veel vaker gebeurt...

Als we dus een raketschild nodig hebben, dan lijkt het mij heel wat verstandiger om dat rondom de VS te bouwen, want die natie is al decennia lang de grootste bron en aanstoker van onrust en oorlog op de wereld.

Geen opmerkingen: