donderdag 18 oktober 2007

Was de "vader des vaderlands" dan toch een ordinaire oorlogsmisdadiger?

Het deed me gisteren goed om te lezen dat er eindelijk een onderzoeker (Leo Adriaenssen) is die het aandurft tegen heilige koe Willem van Oranje (bijgenaamd 'de Zwijger', omdat zijn Nederlands zo erbarmelijk was dat hij maar liever zijn mond hield - zo slim was hij toch wel!) te schoppen.

Een citaat: "Willem van Oranje maakte zich met zijn tactiek van de verschroeide aarde schuldig aan oorlogsmisdaden tegen zijn eigen bevolking." Uit archiefonderzoek blijkt volgens Adriaenssen dat in de Meierij van Den Bosch tussen 1580 en 1600 zo'n 70% van de bevolking het leven liet door de gevolgde strategie, waarbij de Hollandse troepen systematisch oogsten verwoestten, landerijen onder water zetten en dorpen verbrandden.

Nog een betekenisvolle opmerking van Adriaenssen over het door Wilhelmina opgelegde 'volkslied': "Het is vreemd dat onze nationale identificatie berust op het verheerlijken van een vorst die oorlogsmisdaden tegen zijn eigen bevolking beging." (zie BN-De Stem van gisteren)

Adriaenssen vergist zich hier een beetje. De Brabantse (en zelfs de Hollandse bevolking) was niet Willem van O.'s "eigen bevolking". Willem was gewoon een opportunist, die alleen aan zijn eigen belangen dacht. Dat was ook de reden waarom hij zijn eigen koning (Karel V) verried. Als straf werd hij vogelvrij verklaard werd (conform de indertijd geldende normen). Die straf werd, eveneens conform de gebruikelijke werkwijze, voltrokken (door Baltasar Gérard of Gerardts). Willem van Oranje werd dus niet vermoord, zoals in de gemanipuleerde Nederlandse geschiedschrijving beweerd wordt, maar hij kreeg zijn "verdiende" doodstraf.

Het is hoopgevend dat Adriaenssen dit aangedurfd heeft, want hiermee maakt hij meteen de weg vrij voor verder onderzoek in verband met het Nederlandse "koningshuis". Enkele onderwerpen wil ik wel vast suggereren:
  • Op welke manier is na de Napoleontische tijd gemanipuleerd om de "Oranjes" tegen de wil van het volk toch aan de macht te brengen?
  • In welke mate stamt Beatrix (en bij extensie Wilhelmina, Juliana, Willem A., enz.) af van Willem van Oranje, of zelfs van Oranje - zelfs als we de fictieve afstamming langs de vrouwelijke lijn accepteren?
Het is trouwens wel typisch dat ik net verleden week begonnen ben aan de «Geschichte des Abfalls der vereinigten Niederlande von der spanischen Regierung» van Friedrich Schiller, juist omdat ik wel geïnteresseerd was in de vraag hoe Willem van O. er daarin afkomt.

Geen opmerkingen: