zaterdag 15 oktober 2005

Gods wil?

In Trouw (van 13 oktober) lees ik dat Protestantse Kerk Nederland (PKN) in de problemen zit. Er is namelijk een tekort van € 7.000.000,-- (zeven miljoen euri), terwijl eerst de indruk bestond dat het tekort maar (maar?) één miljoen bedroeg.

Ik denk dat hieruit (althans vanuit de christelijke visie van een almachtige god) maar één conclusie getrokken kan worden: god wil van PKN af. Hij heeft ervoor gezorgd (dat is voor hem natuurlijk maar een koud kunstje) dat er geld verdwenen is, in de hoop dat de club failliet gaat. Tja, die god is zo gek nog niet!

Geen opmerkingen: