zaterdag 29 oktober 2005

Wie denken ze nog te kunnen belazeren?

Minus-ter De Geus ontkent dat de keuringsartsen van het UWV onder druk staan om zo veel mogelijk mensen aan het werk, althans uit de WAO, te krijgen (Trouw vandaag). Hij kan ontkennen wat hij wil, maar hij is duidelijk te beroerd om bij de SP, de Internationale Socialisten (of desnoods bij de FNV) om voorbeelden te vragen. Dan zou hij beslist een toontje lager zingen (ofschoon het me niet zou verbazen als hij niet eens kan zingen).

Volgens De Kneus is de ellende voor plotseling genezen verklaarde arbeidsongeschikten (die natuurlijk niet ineens weer arbeidsgeschikt zijn, maar uitsluitend het slachtoffer zijn van een regime dat arbeidsongeschiktheid gewoon anders heeft gedefinieerd) 'vooral het effect van oud beleid'. Hij zal wel verwijzen (zonder natuurlijk de proto-neoliberaal voor Nederland met name te noemen) naar Ruud Lubbers, die toen hij het Nederlandse regime 'leidde' beloofde op te zullen stappen wanneer er meer dan een miljoen werklozen zouden zijn, vanaf welk moment er ineens wonderlijk veel mensen in de WAO terecht kwamen. Het zal niemand verbazen dat hij niet opgestapt is...

Trouwens, over liegen gesproken: ook minus-ter Verdonk heeft weer eens een staaltje ten beste gegeven. De laatste tijd heeft zij bij hoog en bij laag verkondigd dat het onmogelijk was dat er gegevens over uitgeprocedeerde asielzoekers waren doorgegeven aan het regime in Congo, ondanks andersluidende bewijsstukken, die werden getoond in het televisieprogramma Netwerk. Blijkens een bericht in NRC/Handelsblad van gisteren wil ze nu niet uitsluiten dat "op grond van eerste voorlopige informatie van de IND niet kan worden uitgesloten dat zich [...] ook ná 2002 soortgelijke zaken hebben voorgedaan".
Natuurlijk moet het in het algemeen aan mensen die zich op een dergelijke wattige manier uitdrukken te enen male verboden worden in enig bestuursorgaan zitting te nemen, maar daarnaast moeten lieden die zó kolossaal liegen zonder wachtgeld of andere uitkering oneerbaar ontslagen worden.

Voor wie het nog niet door heeft: bij het hele balkenkabinetje zit niemand die zich ook maar in het geringste druk maakt over het welzijn van de Nederlandse bevolking (uitgezonderd natuurlijk over het welzijn van de nutteloze leden van de samenleving: de grote managers, die een grotere bonus vangen naarmate ze meer arbeiders ontslaan en de aandelenhouders en commissarissen, die enkele keren per jaar sigaren roken en sherry drinken en daarvoor kolossale boni incasseren).
Wanneer er nog rekening met de rest van de bevolking wordt gehouden dan is het alleen in hun hoedanigheid van consumenten, want zonder consumenten valt er tenslotte ook geen winst meer te behalen.

Geen opmerkingen: