zaterdag 8 april 2006

Huren betaalbaar!!!

Het weer deed vandaag in ieder geval niet zijn best om ons echt enthousiast te maken voor de demonstratie van vanmiddag (zou het een complot zijn van de weergoden en de neoliberale internationale?), maar desondanks was het weer vanmiddag in Amsterdam best aangenaam -naar Nederlandse maatstaven- een zonnetje, weinig wind en geen regen of andere neerslag.
Ondanks de slechte weersvooruitzichten (die met name demotiverend gewerkt zullen hebben voor de mensen die van ver kwamen) was de Dam toch aardig gevuld - al denk ik toch niet dat er werkelijk 5.000 demonstranten waren, zoals op een gegeven moment gezegd werd.

Er waren ook vandaag weer veel SP-vlaggen en -ballonnen, natuurlijk waren er de posters van de Internationale Socialisten en vlaggen van DIDF, er waren ook PvdA-ballonnen (deze keer wel) en trouwens ook van GroenLinks, enkele vlaggen van de NCPN en er was een kraam van «Offensief» en ook de krakersbeweging was zichtbaar en hoorbaar (via korte opmerkingen via de microfoon) aanwezig.


Uiteraard vormt ook het tegenwerken van de kraakbeweging een onderdeel van de campagne ten gunste van het kapitalisme, dat liever panden laat leegstaan en instorten, dan ze geschikt te maken voor bewoning en ze tegen een redelijke prijs te verhuren.

Er waren diverse sprekers en er was leuke muziek van o.a. de Ronald Snijders Band, wier swingende «Maak de huren betaalbaar» tot op dit moment in mijn hoofd naklinkt. Kennelijk waren ook diverse politici aanwezig (Jan Marijnissen, Femke Halsema en Wouter Bos werden genoemd) en van met name de aanwezigheid van Bos werd door de aankondigster dankbaar gebruikt gemaakt om hem erop te wijzen dat hij zich -mocht het in 2007 voor de PvdA tot regeringsdeelname komen- diende te houden aan zijn belofte bij de voorbije gemeenteraadsverkiezingen om na 2007 de door Dekker voorgestelde huurliberalisatie ongedaan te maken.

Er was ook nog een spreker van de FNV, die de trieste fout maakte om de traditionele "verdeel-en-heers"-fout te maken van het benadrukken van de gunstige positie van de eigenaars van koopwoningen met hun hypotheekrenteaftrek ten opzichte van de positie van de huurders, die aan het kapitaal overgeleverd zijn. Alsof niet beide groepen slachtoffers zijn van hetzelfde wanbeleid! Wanneer ik indertijd een betaalbare woning had kunnen huren, zou ik geen huis gekocht hebben, en ik ben ervan overtuigd dat dat voor de meeste mensen met een koopwoning geldt (uiteraard de échte grootgraaiers uitgesloten). Ik wil deze discussie hier niet gaan voeren, omdat dit niet het onderwerp was van deze demonstratie.

Het deed me overigens ook deugd dat er een vertegenwoordiger was van een aantal woningcorporaties ("de Andere Beweging"), Jos Flemminks-Smit, die het volstrekt oneens zijn met het rampzalige beleid van Dekker & kornuiten.

Tenslotte was er nog een pijlscherpe analyse van "onze Carrie", die met rake woorden een beeld gaf van de situatie van huurders en daarbij niet schroomde om de politiek een aantal rake termen toe te voegen die ik hier soms ook wel eens zou willen gebruiken, maar toch maar achterwege laat (al vinden sommigen me nu al 'te grof').

Een niet ongeloofwaardige suggestie werd me vanmiddag nog door een mede-demonstrante aan de hand gedaan. Misschien vormt de liberalisering van de woninghuren (naast natuurlijk de wens om zoveel mogelijk geld uit de bevolking te persen) wel een onderdeel van dezelfde campagne als die al jaren probeert om de zorgsector uit te kleden. Wanneer het voor kinderen niet meer mogelijk wordt om een betaalbare woning te huren, zullen deze steeds meer gedwongen bij hun ouders in moeten blijven wonen (zoals in de jaren 1950 nog maar al te gebruikelijk was). Wanneer hun ouders dan hulpbehoevend worden, kunnen de kinderen (of -uiteraard- hun echtgenoten) hen dan mooi verzorgen. Dat scheelt dan weer lekker een hoop kosten voor verzorging en verpleging. En deze verzorgende kinderen (zogenaamde mantelzorgers) worden dan weer aan hun lot overgelaten, omdat allerlei met mooie woorden beloofde regelingen holle wolken blijken en nooit van de grond komen, danwel grotendeels volstrekt onwerkbaar zijn.
(Foto's © 2006 by Dwarslezer)

Geen opmerkingen: