zaterdag 8 april 2006

Wat een stelletje zwetsers!

Volgens minus-ters Donner en Verdonk heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid 'alle medewerking' gekregen bij het onderzoek naar de brand in de gevangenis van Schiphol, waarin -zoals in diverse andere gevangenissen- onschuldigen opgesloten zitten, alleen omdat het Nederlandse régime hen kwijt wil.
Pieter van Vollenhoven, voorzitter van de 'onafhankelijke' onderzoeksraad, klaagt echter dat een aantal overlevenden uit het land gezet is zonder dat ze gehoord konden worden. (NRC-Handelsblad van vandaag)

Dat is dus alles waar het dit stelletje asociale leeghoofden om gaat: hun onderzoek moet goed uitgevoerd worden. Het is dus daarbij kennelijk alleen de bedoeling om te onderzoeken hoe het in kotsnaam mogelijk was dat een gevangenis in de hens kon gaan. Misschien om een korting te bedingen bij het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de bewaking of bij het bouwbedrijf (bouwfraude, die term komt in dit land nog al eens ter sprake)?

De vraag waarom onschuldigen, zelfs vaak met minderjarige kinderen, opgesloten moeten worden in gevangenissen en concentratiekampen, komt helemaal niet aan de orde. Dat is helemaal niet van belang voor het régime Balkenende, i.c. minus-ter Verdonk (zogenaamd minus-ter van Vreemdelingenbeleid en Integratie - beter zou zijn 'Uitzettingsbeleid en Eliminatie'); zij willen alleen Nederland zoveel mogelijk vrij houden van 'vreemde' (ik had bijna geschreven 'niet-arische', maar ik kon het nog net vervangen) invloeden. Menselijkheid en (met name voor CDA-ers toch een belangrijk principe) naastenliefde zijn allang weggezonken en vervangen door de 'normen en waarden' van Balk (zeg 'u' tegen leraren en 'majesteit' tegen Bea; spreek vooral Nederlands op straat - en uiteraard nog een paar andere onzin-instructies).

Ik zou de zogenaamd-christelijke CDA-leden toch nog eens willen wijzen op bijv. hun heilige boek (de bijbel, voorgeval ze zelfs dát vergeten zijn), en dan met name het evangelie van Lucas 2:7 (hoofdstuk 2, vers 7), waarin beschreven wordt hoe Maria en Josef naar Bethlehem trokken (dat hing weer samen met een door keizer Augustus georganiseerde volkstelling) en hoe Jezus geboren werd: "En zij [Maria] baarde haren eerstgeboren zoon, en wond hem in doeken en leide hem neder in de kribbe, omdat voor hen geene plaats was in de herberg."
Het moge duidelijk zijn dat dit bedoeld was als een ernstig verwijt aan het adres van de herbergier. Het zou onze zogenaamde christenen dus tenminste sieren om hieruit te begrijpen dat ze een beetje gastvrijer dienen te zijn jegens bijv. de eerder genoemde onschuldigen, die al jaren in onzekerheid leven in ons knikkerlandje (waar het niet om het spel, maar om de knikkers gaat) en nu een nog onzekerder toekomst tegemoet gaan na hun aanstaande 'uitzetting' ('deportatie' is uiteraard het enige woord dat de situatie dekt).

2 opmerkingen:

Anoniem zei

hoe komt u erbij

U schermt daar dan wel met een Bijbels citaat, maar vergeet erbij te zetten uit welke versie u dat geplukt heeft.

U weet zo goed als wij, mijn mannetje en zijn vriendinnen Rite V. en Piëta-Heil D. en mijzwelve, dat ieder Kerks Genotschap haar eigen bevoorkeuring heeft voor een interpretatie van Het Heilsamen Boek, dus wat wilt u eigenlijk zeggen.

Daarnaast suggereert u een verband van verwijting dat ik, zelfs na ampere bestudering, met geen ossengetrokken kar kan vinden.

Wat er, ons inziens, ter inzage gelegd wordt, is het volgende: hoewel de herberg vol was (en het speet de herbergier boventallig) en er zo gauw geen gastgezin gevonden kon worden, werden Marie en Jos doorverwezen (en mogelijk zelfs onder gewapende begeleiding, hoofdzakelijk in verband met struikrovers) naar een slaapverblijf met natuurlijke verwarming - wij zouden daar nu aardgas of oliestook voor gebruiken, toentertijd werd gebruik gemaakt van een systeem dat os-en-ezel genoemd werd en dat we helaas niet hebben teruggevonden, hoewel er hedentendage wel proeven gedaan worden met bio-gas en zo.

Dus, in plaats van een verwijt krijgt de herbergier een compliment voor zijn onbaatzuchtige inzet, ook al vroren hem de kloten uit de broek: hij zorgt er toch maar even voor, dat zelfs de inwijkelingen zonder eigen inkomsten een onderdak vinden voor de nacht - en morgen is er weer een dag.

Namens mijn mannetje, die uw misleiding vreselijk spijt,
tekent,

Jeannie-Pieta Balkenendje-Weg

Anoniem zei

niet voor het een of het ander, balkenvrouwtje, en ondanks dat je zulke lekkere koffie zet, maarre ...
jezus, wat ben jij een eitje ...
gelukkig is het binnenkort pasen.