vrijdag 7 april 2006

Wat had Balk ook alweer gezegd over nutteloze regeltjes?

Ik had stellig de indruk dat Balkenende een paar jaar geleden een grote bek had over het afschaffen van overbodige regeltjes.

Helaas zijn er tot op heden alleen regels afgeschaft die de gewone mensen beschermen, waardoor ze nog meer aan de patsers en kapitalistische uitbuiters overgeleverd zijn.

En toen ik vanmiddag in het Brabants Dagblad las dat "Groepen buurtbewoners (...) tijdens het komende WK voetbal buiten op openbaar terrein niet samen naar wedstrijden op tv [mogen] kijken als het om een georganiseerd evenement gaat", zakte mijn broek toch werkelijk af (nee, geen foto's beschikbaar!).

Het lijkt me niet moeilijk om te vermijden dat iets dergelijks eruit ziet als een 'georganiseerd evenement, en het voortuintje van een huis valt uiteraard ook niet onder 'openbaar terrein', maar het is werkelijk te gek voor woorden dat de overheid zich hier druk over maakt. Mijn leven wordt dagelijks bedreigd door automobilullen, die mij (als fietser) geen voorrang geven op plaatsen waar ik die wel heb, en op die punten heb ik nog nooit iemand zien controleren. En dan hebben ze nu ineens wel menskracht om mensen bij zoiets lastig te vallen?

Diep-kneuterige kleinzieligheid. Meer kan ik er niet van maken. Niet dat ik graag in zo'n helemaal in het oranje aangeklede straat zou wonen -ik vind het al gruwelijk irritant wanneer kranten op de voorpagina over dat balgefrut schrijven en als ik op de radio de ene na de andere schreeuwerige zender tegenkom-, maar het lijkt me dat er toch wel belangrijkere regels zijn die gecontroleerd kunnen worden...

Het zal allemaal wel een diepere achtergrond hebben: dit soort 'evenementen' mag alleen 'georganiseerd' worden als er een vergunning voor is afgegeven, en die vergunningen kosten natuurlijk geld - en op die manier kunnen de gemeenten hun door het wanbeleid van Balk & Zalm geslonken kassen weer wat vullen.

En zo zie je maar weer: alle goeds komt van boven (zeggen ze) en alle slechts komt van het neoliberalisme/kapitalisme...

Geen opmerkingen: