vrijdag 7 april 2006

Nu lekker gaan slapen, zodat je er morgen tegenaan kunt!

Nog 14 uur en dan verwacht ik jullie allemaal op de Dam in Amsterdam voor de demonstratie tegen de enge huurplannetjes van minus-ter Dekker. Het begint om 13:00 en er is een interessant programma met ook het een en ander aan geëngageerde muziek.

Ik heb het al eerder aangegeven: deze plannen hebben consequenties voor iedereen (uitgezonderd patsers, maar die lezen mijn weblog toch niet).
- Mensen met kinderen moeten er rekening mee houden dat hun kinderen als ze op zichzelf gaan wonen geen betaalbare woningen meer vinden.
- Mensen die voor hun werk verhuizen vinden ook alleen nog maar dure woningen.
- Degenen die bij een evt. afschaffing van de hypotheekrenteaftrek hun huis (met verlies!) moeten verkopen en gehuurd moeten gaan wonen zullen ontdekken dat ze net zoveel (of meer) huur zullen moeten betalen als (dan) ze aan hypotheekaflossing betaalden.


Het lijkt me daarom handig als jullie nu gaan slapen, zodat je morgen uitgeslapen bent en energie hebt voor een krachtdadige demonstratie. Het zal hard nodig zijn!

Geen opmerkingen: