woensdag 12 april 2006

Wat is die Hoogervorst toch een eng mannetje!

Ik heb zojuist met stijgende verontwaardiging en woede de NOVA-uitzending van gisteravond zitten bekijken over de ellende die het Nederlandse régime met zijn Zorgverziekingswet, de ZVW (officieel Zorgverzekeringswet) over voormalige Marokkaanse gastarbeiders heeft uitgestort. De verhalen van de getroffenen zijn hartverscheurend.

H. (ik geef er de voorkeur aan om deze minus-ter zo te noemen, zoals ik ook een misdadiger zou aanduiden) komt niet verder dan te stellen dat het probleem hem bekend is, maar suggereert dan op zijn bekende neerbuigende wijze dat de ellende van deze mensen alleen het gevolg is van het feit dat de mensen in Marokko en Turkije nog geen zorgtoeslag hebben aangevraagd. Alsof die zorgtoeslag meer effect heeft dan enkele druppels water in het hete woestijnzand... (Ik kom verderop nog terug op die zorgtoeslag!)


Volgens H. is het ook helemaal niet nodig dat de slachtoffers een dergelijke hoge premie betalen, maar dat is allemaal het gevolg van een verdrag tussen Marokko en Nederland. Nu krijgt dus het verdrag (dat zich niet kan verdedigen) de schuld; het verdrag "dat Marokko zelf met Nederland heeft getekend". H. geeft overigens wel toe dat hij van de rechter (op grond van een kort geding van in Spanje woonachtige Nederlanders met een AOW) opdracht heeft gekregen om de geheven premies meer in overeenstemming te brengen met de werkelijke kosten van de gezondheidszorg. Nog afgezien van het feit dat hij hiermee eigenlijk nog maar heel weinig zegt, erkent hij nu toch weer wél dat hij verantwoordelijk is voor de hoogte van de premies, want die uitspraak "zal ook effecten hebben voor de mensen in Turkije en Marokko".

H. geeft ook nog aan dat de Nederlandse gepensioneerden in Spanje "krachtens het Europees Verdrag betrokken [zijn] bij onze verzekering", maar het onmenselijke is dat de Zorgverziekingswet ook -op grond van hetzelfde 'verdrag' (ik weet niet naar welk verdrag hij verwijst, maar mogelijk bedoelt hij de EG-Verordening 1408/71)- geldt voor voormalige Spaanse gastarbeiders, die net als de Marokkanen uit de reportage in veel gevallen meer premie moeten betalen dan ze aan AOW ontvangen. Voorzover als ik het begrijp had de ellende voor alle in de EU woonachtigen met een Nederlands AOW-pensioen voorkomen kunnen worden door de simpele vermelding in de ZVW dat de wet alleen geldt voor in Nederland woonachtigen.

Tenslotte vraag ik me ook af of het Nederlandse régime die zorgtoeslag eigenlijk wel wíl betalen. In Nederland werden de aanvraagformulieren in de laatste maanden van 2005 aan de mogelijke gerechtigden gestuurd, maar in Marokko (en andere buitenlanden) zijn ze pas onlangs bezorgd, en dan bovendien nog in het Nederlands, zelfs zonder een toelichting in het Frans.

Om te beginnen begrijpen de door deze asociale wet gedupeerden niet eens wat er precies in het formulier staat - en ik zou me ook nog kunnen voorstellen dat ze een enveloppe van de Belastingdienst in de open haard gooien, net zoals ik met een enveloppe van Lekturama zou doen (als ik een open haard had). Degenen die zekerheid willen moeten ofwel een vertaler zoeken (en die werken ook in Marokko niet gratis!) ofwel naar het Steunpunt voor remigranten, maar dat betekent voor velen weer een verre reis.

In verreweg de meeste gevallen hebben deze Marokkanen alleen een gedeeltelijke AOW. Was het dan niet veel simpeler geweest om meteen op grond van het AOW-bedrag de zorgtoeslag te berekenen, die in mindering te brengen op de verschuldigde premie en alleen het restbedrag in te houden op de AOW? Dat was duidelijker geweest, had een hoop administratieve rompslomp gescheeld en zou in ieder geval iets minder nefaste gevolgen hebben gehad voor de gedupeerden. Het punt is alleen dat daarvoor kennelijk de politieke wil ontbreekt bij het Balkenkabinet...

Geen opmerkingen: