maandag 11 december 2006

Hoe dan ook, je kunt wél lachen met de PvdA

De website van de PvdA publiceerde op 22 november een stemoproep van nummer 27 van de PvdA-kandidatenlijst, die ik om een of andere vage reden pas op 5 december in mijn RSS-lezer vond. Deze N° 27, John Leerdam, wil dat er in Nederland een goed sociaal democratisch beleid moet worden gevoerd. Daarmee ben ik het uiteraard hardgrondig eens.

Hij raakt echter in zijn enthousiasme verderop toch wel een beetje het spoor verder: "We hebben een minister president nodig die voor iedereen zij nek uitsteekt. Dat is Wouter Bos."

Dat is dubbele onzin: Wouter Bos steekt niet alleen niet voor iedereen zijn nek uit! Hij steekt zelfs zijn nek helemaal niet uit. Sterker nog: boze tongen beweerden dat hij geen nek heeft!

Ook Maarten van Rossem vergist zich behoorlijk in zijn stemadvies van 21 november (ook pas op 5 dezer ontvangen): "Ik vind dat de verzorgingsstaat niet verder moet worden uitgekleed dan nu het geval is. [...] Om die reden moet men stemmen op de grootste progressieve partij, en dat is de PvdA."

Hij heeft kennelijk geen moeite met de huidige wantoestanden in de Nederlandse verzorgingsstaat, want hij vindt alleen dat die "niet verder moet worden uitgekleed". Sorry, meneer Van Rossum, de Nederlandse verzorgingsstaat is nu al verder uitgekleed dan de dames in een goedkope nachtclub. Het wordt juist dringend tijd dat de verzorgingsstaat weer aangekleed wordt!

Ik heb verder niet de indruk dat hij (ook al is hij dan bijzonder hoogleraar geschiedenis aan de Universiteit Utrecht, zoals het bericht subtiel vermeldt) een goed beeld heeft van wat 'progressief' inhoudt. De PvdA voldoet niet aan de definitie die het Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal in dat verband geeft in zijn laatste editie:
de progressieve partijen - in Ned. met name die welke een radicale hervorming van de maatschappij beogen
Herkent iemand dat in de PvdA?

Geen opmerkingen: