zaterdag 16 december 2006

Moet Nederland dan toch maar uit de EU?

De Nederlandse (net als trouwens de Franse) bevolking heeft verleden jaar overduidelijk te kennen gegeven dat zij -ondanks de aan chantage grenzende onjuiste 'voorlichting' door het régime, geen heil zag in de ontwerptekst voor een Europese Grondwet.

De Europese marionettenspelers zijn daar nog steeds ongelukkig over en soms kun je zelfs tussen de regels doorlezen dat ze er stevig van balen dat het Nederlandse régime (in de hoop op een stevig 'Ja' - zo sterk was het vertrouwen in de manipuleerbaarheid van het Nederlandse volk) een referendum heeft laten houden. Ondanks het overduidelijke en niet mis te verstand Nee is de 'Europese Grondwet' nooit verdwenen uit de natte dromen van de neoliberale internationale.

Zo meldt de Volkskrant vandaag dat de pro-Grondwet club een offensief wil lanceren om de dwarsliggers onder druk te zetten. Spanje (waar de ontwerptekst er binnen een paar dagen, dankzij eenzijdige overheidsinformatie, werd doorgejast) en Luxemburg willen de landen die de 'Grondwet' wel aangenomen hebben volgend jaar bij elkaar roepen om nieuwe initiatieven te ontplooien.

De stemming is meteen duidelijk. De Luxemburgse minister van Buitenlandse Zaken vindt dat Nederland en Frankrijk concessies zullen moeten doen: "Nederland en Frankrijk moeten hun mening over de Grondwet veranderen". 'Moeten'! Zo gaat dat dus in de Europese Unie, waarvan een van de doelstellingen het voorkomen van conflicten in Europa was. Misschien nog geen oorlog, maar een dergelijke Luxemburgse opmerking doet mij teveel denken aan een dictatuur.

Degenen die zélf willen beslissen en die zich niet willen laten sturen door neoliberale politici, die -zoals in Nederland- de afgelopen jaren (met name onder de régimes Kok en Balkenende) overduidelijk hebben laten blijken dat ze geen enkele waarde hechten aan het welzijn van de bevolking, maar alles over hebben voor de welvaart van de bezittende bovenlaag van de maatschappij, zullen dus nog steeds hun ogen open moeten houden voor elke poging om de bevolking te misleiden of buitenspel te zetten (bijvoorbeeld door de Europese Strontwet in een Haags achterkamertje goed te laten keuren). Laten we niet vergeten dat ook de PvdA en GroenLinks (evenals trouwens het FNV) hun ziel verkocht hadden aan de neoliberale duivel - vermoedelijk (hopelijk) omdat ze niet de moeite genomen hadden om alle consequenties van de ontwerptekst goed te doorgronden.

Voor wie nog behoefte heeft aan een afschrikwekkend voorbeeld van wat een neoliberale maatschappij zijn bevolking aandoet, wil ik nog graag verwijzen naar een ander uitvoerig artikel in de Volkskrant vandaag over India, waarin enerzijds duidelijk gemaakt wordt hoe geweldig het gaat met de Indiase economie. Vikram Mehta (bestuursvoorzitter van Shell India) geeft echter ook toe dat "De verschillen tussen arm en rijk [...] groter [worden]" en dat "de verschillen tussen stad en platteland [...] immens [zijn]", terwijl nog steeds 2/3 van de Indiase bevolking in de landbouw werkzaam is. Of, zoals de schrijver Steve Hamm over India geciteerd wordt: "Het ene deel is Silicon valley, het andere deel leeft nog in het Stenen Tijdperk."

Onlangs braken in de buurt van Calcutta onlusten uit omdat vruchtbare landbouwgrond aan een grote autofabriek werd gegeven, terwijl de boeren met een fooi werden afgescheept. Ten behoeve van de economie kunnen werknemers gemakkelijker onttslagen worden, worden Indiërs gedwongen te verhuizen ten behoeve van industriegebieden.

Laat niemand beweren dat Europa en India niet hetzelfde zijn, dat is bekend. Dit betekent echter niet dat er in het Europa van de laatste jaren niet ook op allerlei manieren geprobeerd is en wordt om de rechten van de werknemers uit te hollen - zelfs GroenLinks wil dat, onder het motto dat arbeiders geen behoefte hebben aan betutteling.

Geen opmerkingen: