woensdag 13 december 2006

Uitzettingen hervatten? Maar van wie dan?

Tita Verdonk begint steeds raardere sprongen te maken, naarmate het water haar meer naar de lippen stijgt. Ze begrijpt dat haar rol (en die van de VVD) in Nederland voorlopig uitgespeeld is en ze probeert (samen met de overige leden van het door hare koninklijke Bea volstrekt ten onrechte geprolongeerde balkenkabinet) door zich extreem op te stellen zich te verzekeren van een mooie plaats op de kandidatenlijst van de PvdV (de partij van Geert Wilders) voor de ongetwijfeld over minder dan 4 jaar te houden verkiezingen.

Dat ze daarbij raaskalt zullen we haar maar niet al te erg kwalijk nemen. Tenslotte gaan vasthoudende rechtlijnigheid en intelligentie lang niet altijd samen. Een akelig voorbeeld van haar dom gekakel is haar opmerking over de 8.000 asielzoekers die 'met onbekende bestemming' vertrokken zijn: "Als die allemaal terugkomen, kost dat ruim 200 miljoen euro." Daarbij gaat ze er maar gemakshalve van uit dat al die 8.000 mensen tot aan de Hoge Raad gaan procederen én dat ze allemaal een jaar moeten worden opgevangen. (Metro van vandaag)

Hieruit blijkt maar overduidelijk dat Tita Toverkol geen flauw benul heeft van de realiteit: deze 8.000 mensen zijn niet vertrokken, ze zijn alleen officieel niet meer te vinden, of liever gezegd: ze zijn ambtshalve uitgeschreven. Dat betekent dat ze aan het zwerven zijn geslagen, in kraakpanden huizen of in het gunstigste geval door wél fatsoenlijke Nederlanders worden opgevangen. Die mensen hoeven dus helemaal niet terug te komen. Ze bevinden zich nog gewoon in Nederland.

Het zal Rita allemaal worst zijn. Voor haar is alleen van belang dat ze bij de volgende verkiezingen alle enge Nederlanders achter zich aan krijgt. Dat dat er véél te veel zijn is, vrees ik, een harde realiteit.

Geen opmerkingen: