dinsdag 11 april 2006

Aan welke kant staat het IMF?

Dat is natuurlijk geen werkelijke vraag, want iedereen kan met zijn ogen dicht en zijn vingers in zijn neus bedenken dat het IMF aan de kant van het ongebreidelde kapitalisme staat.

Toch stoor ik me (ondanks dat ik niet anders verwacht had) behoorlijk aan een ANP-bericht, dat de Metro vandaag plaatst onder de kop "Economie groeit met 2,5 procent". Om te beginnen dekt die titel de tekst niet, want het blijkt dat "het Internationaal Monetair Fonds (IMF) verwacht dat de Nederlandse economie dit jaar 2,5 procent zal groeien". De titel op zich wordt daarmee geschaard in dezelfde categorie (die van 'wishful thinking') als de beloften van minus-ter Zalm dat de economie (of de koopkracht) 'volgend jaar' zal groeien.

Wanneer de titel nog een positieve ontwikkeling suggereert, komt uit het artikel zelf een heel ander beeld naar boven. Volgens het IMF zou de wereldeconomie dit jaar een groei van 4,9% kunnen tonen. Dat betekent dus dat -steeds volgens de IMF-ramingen- dat de Nederlandse economie dit jaar 2,4% achter blijft bij de wereldeconomie.

Het geschatte groeipercentage van 2,5% is tóch al lager dan het door het Nederlandse régime zelf verwachte (althans naar buiten gebrachte) groeicijfer van 2,7%, dus het blijft -zelfs in de meest rooskleurige bewoordingen- knudde met een rietje. Ook al meldt het ANP dan nog dat "ons land"... het "in vergelijking met grote economieën als Duitsland [...] een stuk beter" doet.

Ik kreeg trouwens van een lezer nog een vraag, die ik helaas niet beantwoorden kan. Ik zal hem hier aanhalen, misschien zijn er andere lezers die meer inzicht hebben dan ik:
«Overigens, als 'wij' het 'zelfs nog' beter doen dan Duitsland, waar komt die 4,9% dan vandaan? Uit mafia- en wapenlanden zoals de VS?»

Geen opmerkingen: