dinsdag 11 april 2006

Bedriegt de schijn (de ANP-visie)?

Volgens een artikel in de Metro van vandaag waren er in 2000 nog 863.000 vrouwen tussen 15 (vrouwen?) en 64 oud jaar die niet buitenshuis werkten. In 2005 is dat aantal gedaald tot 577.000.

Het ANP concludeert dat steeds minder vrouwen het "huisvrouw-zijn" verkiezen "boven een baan buitenshuis". Als dat zo is, dan is daar niks mis mee, maar wat ik zo om me heen zie in deze tijd van neoliberale uitbuiting van de arbeidersklasse wekt bij mij een heel andere indruk. Ik denk veeleer dat steeds meer vrouwen gedwongen zijn werk buitenshuis te zoeken (en dat is maar al te vaak geen werk dat ze 'verkiezen') omdat anders hun gezin het hoofd financieel niet meer boven water kan houden.

Geen opmerkingen: