vrijdag 14 april 2006

De VS respecteert de mensenrechten. Of toch niet zo erg?

Een Spaanse van Iraakse afkomst kwam afgelopen dinsdag aan op het vliegveld van Tampa (Florida) in de VS, omdat zij haar in de VS wonende zoon wilde bezoeken. Zij heeft haar zoon echter niet gezien, want bij aankomst werd zij door de Immigratie-autoriteiten meteen apart genomen, omdat ze niet in het bezit zou zijn van een inreisvisum. Dit is echter niet vereist voor mensen met de Spaanse nationaliteit die in het bezit zijn van een electronisch paspoort, zoals bij deze vrouw het geval was.

Daarna werd zij gedurende vijf uur ondervraagd, haar bagage werd helemaal doorzocht en al haar stukken werden gecopieerd. Van haar werd verlangd dat ze Arabische liedjes van een CD zou vertalen, ze werd gefouilleerd en uiteindelijk moest zij zich volledig uitkleden, waarna zij -ook inwendig- onderzocht werd. Vervolgens werd zij in een cel opgesloten, waarbij ze 'slechter behandeld werd dan een beest' (haar eigen reactie), en pas na druk van de Spaanse consul uit Miami, die vanaf het begin geprobeerd heeft om de zaak tot een oplossing te brengen, werd ze na twee dagen vrijgelaten - om meteen naar Spanje gedeporteerd te worden. Een reden voor deze onfrisse gang van zaken werd (ik zou bijna zeggen: uiteraard) niet gegeven. De Spaanse consul kon niets anders bedenken dan dat de naam van betrokkene leek op de naam van iemand anders die volgens de zwarte lijsten van de VS verdacht werd van terroristische activiteiten [wat dan nog steeds niet impliceert dat hij/zij daaraan ook schuldig is].

Het ironische is dat haar man onder Sadam Hussein in Irak gevangen heeft gezeten omdat hij zich tegen Sadams beleid verzette. Jeb Bush (broer van George Double-Me en gouverneur van Miami, waar zoals we ons nog herinneren de laatste presidentsverkiezingen niet bepaald vlekkeloos verliepen) verklaarde indertijd nog dat deze man een 'voorbeeld was van de Iraakse democratische beweging'...

(Meegeschreven met een nieuwsbericht op Radio Exterior de España van enkele minuten geleden.)

Het is lullig voor de talloze goedwillende Verenigdestaters, maar deze natie moet door iedere democraat geboycot worden.
Mooie natuur? Leuke muziek? Aardige mensen? Interesssante geschiedenis? Jammer, gewoon effe niet. Elders op de wereld is dat ook allemaal te vinden en het is op dit moment belangrijker dat we, met ons allen, deze oorlogszuchtige, paranoïde en wereldbedreigende natie rechts laten liggen.

Geen opmerkingen: