vrijdag 14 april 2006

Het gaat 'goed' met de steun voor Bush!

De New York Times publiceert vandaag een artikel over een aantal (Verenigdestaatse) generaals b.d., die vragen om het ontslag van de Verenigdestaatse minus-ter van Oorlog Donald Rumsfeld.

De argumenten van deze ijzervreters zijn niet allemaal even correct, maar het feit dat ze toch met hun mening naar buiten komen geeft aan dat ze niet blind achter Bush aanlopen, want anders zouden ze nooit een van zijn directe medeplichtigen durven bekritiseren.

Uiteraard is het niet alleen zaak Rumfles af te zetten. Hij zou ook veroordeeld moeten worden voor zijn directe en indirecte betrokkenheid bij een aantal misdaden tegen de mensheid (NIET: 'tegen de menselijkheid', rare vertalers!).

Ik ga, hoop dat jullie me dat niet kwalijk nemen, niet verder uitweiden over het verleden van deze gifhandelaar. Wie daar meer over wil weten, kan er zeker van zijn dat hij alleen in mijn weblog van de voorbije jaren al voldoende informatie vindt, maar anders helpt een zoekopdracht bij Google ook beslist.

Geen opmerkingen: