dinsdag 4 april 2006

Weg met de huidige EU

De EU gaat 17 landen vervolgen, omdat ze hun energiemarkt niet voldoende geliberaliseerd hebben. Volgens de EU, die de betreffende landen (waaronder Duitsland, Frankrijk, Spanje en Groot-Brittannië) voor het Europese Hof van Justitie wil brengen, hebben deze landen nog teveel een monopolie over de plaatselijke energiemarkt. (Engelstalige nieuwsuitzending van Radio Nederland Wereldomroep)

Aangezien we inmiddels al duidelijk merken wat die liberalisatie in Nederland voor ellende oplevert (en anders moet je maar eens naar het consumentenprogramma Kassa van de VARA kijken, waar regelmatig dramatische gevallen aan de orde komen), is het alleen maar te prijzen wanneer landen weigeren bepaalde eerste levensbehoeften (en daaronder valt eigenlijk ook de gezondheidszorg) te privatiseren.

We mogen ervan uitgaan dat een nationale overheid haar best doet om bepaalde diensten zo efficiënt mogelijk en zo goed mogelijk in te zetten ten behoeve van alle inwoners. Een geprivatiseerde dienst zal ook nog wel proberen de 'klanten' zo goed mogelijk te dienen, maar dan alleen ten dienste van de winst. Immers, slechte dienstverlening levert klantenverlies op en dus winstverlaging. Het enige doel van een particulier bedrijf (of het nu een schoenfabriek is of een energiebedrijf) is het maken van winst en al het andere is daaraan ondergeschikt.

Het is daarom hard nodig dat de verstandigste (helaas niet in absolute zin) lidstaten zich alsnog gaan inzetten om de asociale 'vrije markt' aan banden te leggen. Europese samenwerking en desnoods een vorm van eenheid vind ik geen probleem, maar op de allereerste plaats moet toch de mens staan, en dan niet als werknemer, maar als individu met gevoel en een eigen waardigheid. Het is overigens duidelijk dat de bevolking daarin over het algemeen verstandiger is dan hun régimes. Het Franse en het Nederlandse régime waren voorstanders van de Europese 'grondwet', maar de bevolking had daarover toch een duidelijk andere mening (ook al heb ik mijn twijfels over de beweegredenen van sommige tegenstemmers)...

Geen opmerkingen: