donderdag 2 augustus 2007

Denk na, voordat het helemaal te laat is!

De afgelopen twee uur heb ik me rustig gehouden, omdat ik heb zitten kijken naar de film Zeitgeist - The Movie, die begint met een ruime inleiding over de ware achtergrond van het christendom, het financiële stelsel van de Verenigde Staten en over de manier waarop de aanslagen van 11 september 2001 in elkaar zitten, met een veel hogere betrouwbaarheid dan de officiële versie van de «9/11 Commission». Ter illustratie wordt ook in het kort uitgelegd hoe de VS-overheid gemanipuleerd heeft om betrokken te worden bij de Eerste Wereldoorlog (het bewust sturen van het passagierschip «Lusitania» naar het oorlogsgebied, waardoor al bij voorbaat duidelijk was dat het door de Duitsers getorpedeerd zou worden) en bij de Tweede Wereldoorlog (de aanval op Pearl Harbour, waarvoor vier dagen vooraf door de Australische regering gewaarschuwd was) te betrekken; en om Vietnam te kunnen aanvallen (de zogenaamde aanval op VS-schepen in de Golf van Tonkin).

Het uiteindelijke doel wordt ook geschetst: één grote wereldorde, uiteraard gecontroleerd door dezelfde lui die nu in de VS aan de touwtjes trekken en die de rest van de wereld proberen leeg te plunderen. Een middel daarbij is bijv. de (onveilige en onbetrouwbare) RFID-chip, die steeds meer opduikt (denk bijv. aan de chip met biometrische gegevens in de Nederlandse paspoorten).

Mocht je denken dat het door de film geschetste beeld toch wel een beetje paranoïde is, lees dan het volgende letterlijke citaat door. Het gaat wel over de VS, maar ook in Nederland wordt het onderwijs steeds slechter, terwijl er steeds meer TV-zenders zijn, die de een na de ander steeds leeghoofdigere en walgelijke dingen uitzenden voor degenen die zich niet volstrekt afhankelijk gemaakt hebben van de overvloed aan wielrennen, voetbal, tennis, schaatsen, Olympische Spelen en andere vormen van de al 2000 jaar beproefde (brood en) spelen...
Misschien vraag je jezelf af waarom heel de cultuur tot het extreme verzadigd wordt met massamedia-amusement, terwijl het onderwijssysteem in Amerika voortgaat op zijn afstompende neergang, sinds de VS-regering besloot om het openbare onderwijsstelsel over te nemen en te financieren.
De regering krijgt waar ze voor betaalt. Wanneer we dat begrijpen, dan kijken we naar de overheidsinstanties die het onderwijs financieren en wanneer we zien wat voor studenten en wat voor soort onderwijs deze door de overheid gefinancierde scholen afleveren, dan moet de logica je duidelijk maken dat wanneer hetgeen door deze scholen geleverd wordt niet overeenstemde met wat de nationale en federale overheid wil, de overheid hierin verandering zou brengen.
Waar het op neer komt is dat de regering krijgt waarvoor het opdracht gegeven heeft. Zij wil niet dat onze kinderen opgeleid worden. Zij wil niet dat wij te veel nadenken. Dat is waarom ons land en onze wereld zo overspoeld is met amusement, massamedia, televisieshows, pretparken, drugs en alcohol en amusement van elke soort om de menselijke geest te blijven verstrooien, zodat we niet in de weg lopen van belangrijke mensen door te veel te denken.
Het is tijd om wakker te worden en te begrijpen dat er mensen zijn die ons leven besturen, terwijl wij zelf het niet eens weten!
Bekijk de film rustig (helaas is hij in het Engels zonder Nederlandse ondertitels) en denk serieus na over wat je ziet en hoort. Neem het niet blind aan (er zijn al genoeg 'machten' die willen dat we zomaar aannemen wie goed en slecht zijn en wie gestraft moeten worden), maar vraag je af waarom het perse zo zou moeten gaan als de machthebbers ons willen doen geloven. Onderzoek je twijfels zelf verder via publicaties in de plaatselijke Openbare Bibliotheek of via het Internet.

Geen opmerkingen: