vrijdag 17 augustus 2007

Ook oorlogen helpen het kapitalisme niet!

Uiteraard zullen de grote patsers er wel voor zorgen dat ze zelf via allerlei truukjes (met vage BV-tjes of soortgelijke buitenlandse constructies) het nodige geld en andere dingen waaraan ze een grotere zekerheid toekennen (zoals maatschappelijk gezien nutteloze diamanten) achterovergedrukt (nieuwspraak: 'vastgezet' of 'gereserveerd') hebben, maar nu de gevolgen van de in de VS al enige tijd woekerende kredietproblemen zich ook in Europa (NRC vandaag) en Azië (eveneens NRC vandaag) steeds meer doen voelen, moet het toch wel duidelijk worden dat het kapitalisme (en zijn Europese variant, het neoliberalisme) hun beste (of liever: minst slechte) tijd achter de rug hebben.

Ongetwijfeld zullen de burgers (net als bij vorige crises) weer wel de schuld krijgen, omdat ze geld lenen op tijden dat ze zouden moeten sparen, of omgekeerd, maar laten we er maar rustig van uitgaan dat ons al dan niet verantwoordelijke gedrag en ons bestedingspatroon gemanipuleerd wordt, net zoals ook de stijgingen en dalingen in de kapitalistische economie door de grote witte-boorden-boeven naar hun hand gezet worden: zij zorgen er wel voor dat ze geen bloed aan hun vingers krijgen, maar dat ze met hun rotstreken tallozen in de ellende storten - en dan denk ik niet alleen aan de slachtoffers van de koloniale oorlogen in Afrika en het Midden-Oosten, maar ook aan de arbeiders die in de VS steeds meer verzeild raken in bittere armoede en vaak niet eens verzekerd zijn voor de gezondheidszorg, of die om hun gezin tenminste een klein inkomen te bieden, maar in het leger gaan om zich in Afghanistan of Irak te laten doodschieten voor de "wereldvrede".

In Nederland doet het régime van dienst het voorkomen alsof er hier niemand zonder zorgverzekering rondloopt, omdat iedereen 'verplicht' verzekerd is, maar gemakshalve vergeten de Haagse bluffers daarbij dat door die verplichting steeds meer mensen geld moeten onttrekken aan andere dringende zaken. Intussen zorgt de reagering (de club regeert immers niet, maar reageert op punten waarmee zij denkt te kunnen scoren) er op geen enkele substantiële manier voor dat geprivatiseerde energie- en telecombedrijven eerlijke en transparante informatie verstrekken, waardoor burgers - in de hoop hun kosten wat te drukken door te kiezen voor een andere leverancier - ook nog eens bedrogen uitkomen.

Helaas, door de manier waarop het onderwijs de afgelopen decennia steeds meer gericht is op het kweken van vakidioten, die niet leren zelf na te denken maar waar ze informatie kunnen vinden, zal het nog een hele tijd duren voordat het kapitalisme implodeert en daarmee de hele wereld in een kolossale ramp meesleurt. Dat de door Karl Marx verwachte "Verelendung" zich zal voordoen, is onvermijdelijk. De voortekenen daarvan zijn niet te missen voor degenen die nog niet verblind zijn door de nieuwsmanipulatoren van de massamedia en door het TV-vullis, dat in steeds grotere hoeveelheden, in steeds mooiere kleuren en in 'digitale kwaliteit' over ons wordt uitgestort.

1 opmerking:

Anoniem zei

Ik vermoed dat het kapitalisme niet zal imploderen (zoals het communisme) maar in enorme chaos zal exploderen. Tot het zover is zullen er nog heel wat oorlogen gevochten worden om economische groei mogelijk te kunnen maken.