dinsdag 28 augustus 2007

Tip voor de "De Pers"-redactie!

De Pers vindt het nodig vandaag de hele voorpagina te wijden aan een propaganda-artikel ten gunste van voortzetting van de zogenaamde opbouwmissie in Afghanistan. De conclusie (ook al staat hij bij wijze van extra benadrukking al in de kop) luidt: "Toch moet het kabinet besluiten tot verlenging van de missie, vindt Dagbad De Pers."

Buiten rechts Nederland (dat betekent dus ten minste het Balkenkabinet, de VVD en de PvdV) vindt volgens mij ieder zinnig mens dat de oorlog in Afghanistan alleen maar leidt tot meer ellende voor de plaatselijke bevolking, tot een toename van haatgevoelens jegens de VS en hun marionetten - en natuurlijk tot grote bloei van de opiumproductie. De bewijzen daarvoor kun je dagelijks in de serieuze pers vinden (dus NIET in het NOS-Journaal of in de gelijkgeschakelde Nederlandse pers, maar wel bijv. in Le Monde, de Washington Post, BBC News, El País of de Frankfurter Allgemeine Zeitung).

Het is de laatste jaren maar al te duidelijk gebleken hoe graag Balkenende bij George Bush in het gevlei wil komen, en daarom zal hij zijn 'vriend' Bush door dik en dun steunen bij zijn neokoloniale oorlogsplannetjes (mogelijk laat hij zich zelfs door Bush in zijn politieke val meesleuren - dat heeft hij dan helemaal verdiend). Ook is intussen wel gebleken dat Wouter Bos maar al te graag vriendjes met Balkenende wil zijn (hij heeft er na de laatste verkiezingen zijn eer voor verkocht), dus die zal ook wel met de Bush-wolven meehuilen in het bos.

Blijft nog één vraag over: is De Pers nu een propagandablaadje van de PvdA of van het CDA? Of misschien zelfs wel van VVD-er Van Baalen?

Ter illustratie: de Metro geeft wat achtergrondinformatie bij de tiende Nederlandse dode in Afghanistan, en in de Spits geven enkele politici hun mening over voortzetting van de missie. Helaas reageert de selectie ook vooral pro-voortzetting, maar dat is niet verwonderlijk wanneer daarnaar gevraagd wordt bij politici uit de VVD (Boekestijn: "We zouden zijn offer ontheiligen als we nu met de missie zouden stoppen." Ergo: Hoe meer doden, des te langer doorgaan! Of?), CU, PvdA, CDA (en Harry van Bommel van de SP als enige tegenstem).

Eimert van Middelkoop - de CU-minister van Oorlog vindt de Taliban zelfs laf dat ze bermbommen gebruiken. Ik zou toch wel eens willen weten hoe Middelkoop (en het hele Balkenkabinet) het Taliban-verzet tegen de VS-bezetting kan veroordelen, zonder het Nederlandse verzet tegen de nazi's in de Tweede Wereldoorlog ook als laf te betitelen...

En dan nu de tip voor de redactie van De Pers: Iedereen meldt zich nu als vrijwilliger om in Afghanistan mee te helpen bij het opbouwen van het vernielde land. Het helpt de plaatselijke bevolking (althans in de visie van De Pers) én het bevrijdt ons van een eng partijdig blaadje.

Geen opmerkingen: