zaterdag 5 september 2009

Noteer zaterdag 26 vast in je agenda: Crisisbestrijding in Amsterdam!

Zaterdag 26 september 2009 - 13:00, verzamelen op het Beursplein (vlak bij het Centraal Station), waar de demonstratie naar De Nederlandsche Bank vertrekt.

Uit de oproep:
In plaats van gewone mensen voor de crisis te laten opdraaien door ontslag, loonmatiging, een hogere AOW-leeftijd of nieuwe bezuinigingen, is het beter om de sterkste schouders de zwaarste lasten te laten dragen. Denk bijvoorbeeld aan:
  • Afschaffing van de hypotheekrenteaftrek voor hypotheken boven 350.000 euro
  • Herinvoering van de 72 procent belastingschijf voor elk jaarinkomen boven 175.000 euro
  • Verhoging van de vennotschapsbelasting voor bedrijven (winstbelasting) naar 40 procent
  • Invoering van een miljonairsbelasting van 2 procent per jaar op elk vermogen boven 1 miljoen euro.
Klik hier voor meer informatie.

1 opmerking:

Strompelende Harrie & Peen Ep de Freeze zei

ik heb niks te verbergen

hoe graag ik ook meedoe aan demonstraties voor goede doelen en tegen slechte ontwikkelingen, vanaf nu zal ik alleen maar daar aanwezig zijn, waar ik met eigen vervoer kan komen - omdat ik de regering niet vertrouw die ons de ov-shitkaart in de maag splitst, waardoor we zonder mankeren met naam en toenaam terechtkomen op lijsten van allerlei ongewenste organisaties - omdat ik de regering niet vertrouw die ons een ausweis-plicht oplegt zonder zelfs maar een schijn van noodzaak aan te tonen - omdat ik de regering niet vertrouw die steeds opnieuw andere privacy-schendende maatregelen wettigt, zoals de opname van onze vingerafdrukken, digitale gezichtsscans en rfid-chips in het paspoort - omdat ik de regering niet vertrouw die omtrekkende bewegingen uitvindt om opname in elektronische patiëntendossiers mogelijk te maken (zelfs tegen onze uitdrukkelijke wensen in) - omdat ik de regering niet vertrouw die al die gegevens in landelijke databases stopt die niet of nauwelijks beveiligd zijn tegen onbevoegd raadplegen - omdat ik de regering niet vertrouw die steeds gemakkelijker hele groepen onze gegevens laat inzien zonder dat er konkreet gekontroleerd wordt op wie er daadwerkelijk snuffelt en wat die met de gevonden gegevens doet, waardoor die gegevens te koop zijn voor de hoogste bieder - omdat ik de regering niet vertrouw omdat ze uitsluitend liegt en bedriegt van onze centen, ter verrijking van haar eigen leden (zo niet op dit moment, dan toch in de nabije toekomst) - omdat ik de regering niet vertrouw die in bed ligt met de oorlogsindustrie van de verengde staten - kortom, omdat ik de regering niet vertrouw.

de enige reden die die schoftenklup ons biedt: "als je niks te verbergen hebt, heb je niks te vrezen", is een draak van een drogreden: ik kan wel niks te verbergen hebben, maar waarom zouden zij alles van me moeten weten, en verder is het mij volkomen onduidelijk wat ze met al die gegevens doen ... waarschijnlijk zondebokken creëren voor toekomstig gebruik.

en ik weet, dat niet-demonstreren precies is wat ze willen: dat we bibberend thuisblijven.

en daarmee maken ze een grote fout: we bibberen niet, maar zoeken naar andere oplossingen.