vrijdag 11 september 2009

Zó denkt de katholieke kerk in Venezuela (en elders)...

Insurgente bood ons gisteren een fantastische kans een beeld te krijgen van de ware mentaliteit van de katholieke kerk. Deze geeft duidelijk blijk niets geleerd te hebben van de onderrichtingen van haar grote profeet Jezus Christus...

Dankzij het feit dat aartsbisschop Urosa (van Caracas) niet erg veel ervaring lijkt te hebben met zijn computer, ontsnapte hem een e-mailtje waarin hij bevestigt wat we eigenlijk altijd al wisten, dat 'de rijken rijk zijn en de armen arm op grond van goddelijke plannen'...

Het mailtje dat de bisschop op 24 augustus dit jaar ontsnapte (zoals men zich wel kan voorstellen is hij het niet eens met de onlangs in Venezuela goedgekeurde Ley Orgánica de Educación [Organische Onderwijswet]), waaruit duidelijk blijkt waarom hij bezwaar heeft tegen deze wet, luidt als volgt:
De staat moet het onderwijs garanderen, maar het is niet zijn functie dat te leiden en te controleren. Die functie moet worden uitgevoerd door een burgerlijke instantie zoals de Katholieke Kerk, die kan rekenen op de steun en het vertrouwen van alle inwoners van het land.

De Katholieke Kerk neemt die functie niet zomaar of uit winstbejag op zich. Het onderwijs levert geen winst op, en dat is goed, want wij willen van een maatschappelijke dienst geen bron van materiële rijkdom maken. Het is dus niet zo, zoals de vijanden van Christus volhouden, dat wij rijkdommen willen vergaren, maar dat wij, op grond van de christelijke taak die wij op ons hebben genomen, verplicht zijn in opdracht de boodschap van de verlosser Jezus naar het hart van de Venezolanen, van alle Venezolanen, te brengen.

Wij willen ons niet wijden aan de opvoeding van de meest begunstigden, en daarbij de minder gefortuneerden in de handen van een atheïstische en communistische staat laten vallen.

Ik ben van mening dat de Kerk het onderwijs van beide groepen op zich moet nemen, als de enige manier om de sociale vrede en de ontwikkeling van het land te waarborgen. Het is onze missie om onderwijs te bieden aan alle Venezolanen en hen te vormen in de liefde tot God. Het zou contraproductief zijn om dat wanordelijk te doen, zoals sommige broeders met goede bedoelingen maar zonder inzicht prediken.

Het onderwijs moet gelijk zijn, maar gescheiden (een weinig populaire, maar erg ware formulering). De kinderen van machtige families, die voorbestemd zijn om naar de universiteit te gaan en later de leiding te krijgen in bedrijven en zaken, vrije beroepen uit te oefenen en de hoogste functies van het openbaar bestuur op zich te nemen moeten zodanig worden onderwezen dat zij deze doelen kunnen bereiken en zij hun maatschappelijke verantwoordelijkheid op de meest verantwoorde en christelijke wijze kunnen uitvoeren. De kinderen die, door hun sociaaleconomische afkomst, benadeeld zijn, moeten worden onderwezen in het respect voor autoriteit, in nijverheid, bescheidenheid en vooral in de christelijke boodschap van de liefde. [vet door Dwarslezer]

De Katholieke Kerk moet zich verzetten tegen elke poging om het basisonderwijs gelijkvormig te maken, want dit zal slechts leiden tot chaos en tot oorlog tussen broeders en zusters. De kinderen van de armste klassen zullen dezelfde posities willen bereiken als hun beter bedeelde kameraden, waardoor onvrede zal ontstaan en de afgunst gevoed zal worden. Die van de hoogste lagen zullen hun motivatie om te studeren en succes te behalen verliezen. Met een one-size-fits-all onderwijs zullen we een natie van afgunstigen en conformisten creëren. [vet door Dwarslezer]

Met de zegen van de Almachtige God, moeten wij bereid zijn Jezus onze Verlosser, de Kerk en Venezuela te dienen.

Jorge Urosa Sabino, Aartsbisschop van Caracas
Toen hij zijn stommiteit in de gaten kreeg, stuurde hij -diezelfde dag nog- het volgende mailtje (maar gelukkig kon hij niet voorkomen dat zijn ideologie in handen van 'mensen met slechte bedoelingen viel):
Broeders,
Door een administratieve fout, denk ik dat er in uw mailbox een bericht van mij aangekomen is, waarvan ik hieronder de eerste regels aanhaal.
Als deze boodschap in de handen zou vallen van mensen met slechte bedoelingen, zou hij ten nadele van de Kerk gemanipuleerd kunnen worden, en daarom verzoek ik u hem niet verspreiden.
Vertrouwend op uw discretie en uw begrip, geef ik u hierbij de zegen van onze Heer Jezus Christus.
Jorge Urosa Sabino, Aartsbisschop van Caracas

Geen opmerkingen: