maandag 14 mei 2007

Bevrijdingsdag in Nederland? Of nieuwe bezetting?

In de jaren 1950 waren wij ervan overtuigd dat na de Tweede Wereldoorlog de mensheid dankzij kranten en radio zodanig geschrokken zou zijn van wat er allemaal gebeurd was, dat er nooit meer oorlog zou komen.

In de tweede helft van de jaren 1960 wisten we weer wel beter: met onvoorstelbaar geweld werd geprobeerd Vietnam te bevrijden (vermoedelijk vonden de VS dat het land bevrijd moest worden van de plaatselijke bevolking).

Vanaf die tijd (en eigenlijk daarvóór ook al, zoals in Korea, maar ik was waarschijnlijk toen nog te jong om dat als een symptoom van een bepaalde mentaliteit te zien), is het eigenlijk alleen maar erger geworden, met op dit moment als belangrijkste haarden van koloniale oorlogen Irak, Afghanistan en Somalië (plus de bedreiging van bijv. Iran).

Wie denkt dat er ook maar één deel van de wereld is dat echte vrijheid kent (afgezien misschien van een klein eilandje ergens achteraf, zonder grondstoffen en dat niet op een strategische plaats ligt), vergist zich deerlijk. De hele wereld bevindt zich in staat van oorlog, namelijk de door het neoconservatisme -met als hoogste spreekbuis gods zelfverklaarde zetbaas op aarde Big Brother Bush- uitgeroepen oorlog tegen het terrorisme.

Uiteraard bestaat dat terrorisme niet. Wat vanuit de hoofdkwartieren van het kapitalisme via de slaafse persbureaux wordt uitvergroot tot terrorisme zijn wanhoopsdaden van tot het bot uitgeklede en opgefokte mensen. Het is echter noodzakelijk dat iedereen ervan overtuigd is dat er wel degelijk sprake is van een terroristische dreiging, want daarvoor wil 'de massa' graag haar burgerrechten opofferen - en dat biedt het kapitalisme (in nieuwspraak: neoliberalisme) uitgebreide mogelijkheden om de mensheid uit te buiten.

Op 5 mei wordt in Nederland gevierd dat ons land bevrijd is van het juk van de nazi's. Deze 'Bevrijdingsdag' is al jaren geleden verworden tot een uitgeklede nationale feestdag, want stel je voor dat het ieder jaar een vrije dag zou zijn, dan kost dat elk jaar weer een dag productie (en winst) voor het grootkapitaal.

Dit jaar werd op 5 mei in Utrecht een ludieke fietsdemonstratie georganiseerd tegen de G8 (de kapitalistische internationale club, die supranationale afspraken -nieuwspraak voor: een vrijbrief- wil om de hele wereld met minder belemmeringen naar de hand te kunnen zetten).

Dankzij het optreden van de politie (gedeeltelijk onherkenbaar, want in burger) werd er opgetreden alsof er sprake was van het oprollen van een groot drugssyndicaat.

Zie voor het getuigenis van een van de slachtoffers bij YaYaBla en kijk voor een filmische impressie op de Zaplog van Zapruder.nl.

Daarom de vraag: Wanneer wordt Nederland weer bevrijd, maar dan nu echt?

Geen opmerkingen: