zondag 13 mei 2007

Niet alleen cultuurbarbaren, maar ook potentiële geschiedvervalsers!

Tot mijn verbazing las ik zoëven in NRC (misschien had ik het al wel eerder moeten of kunnen weten, maar ik kan helaas ook niet alles bijhouden) dat de Tweede Kamer van plan is een groot deel van haar buitenlandse archief weg te gooien (zo'n 2.000 tot 3.000 meter - ik veronderstel strekkende meter - aan handelingen uit o.a. parlementaire onderzoeken, wetboeken en brieven van de 18e tot begin 20e eeuw). Dit betreft gedeeltelijk ook informatie over het Nederlandse slavernijverleden (wellicht ook over de betrokkenheid van Bea's voorouders? Of correspondentie tussen Prins Bart en de Duitse bezetters begin jaren 1940? Met een beetje fantasie valt dat ook nog onder "begin 20e eeuw"...).

Historicus Ido de Haan van de Leidse universiteit concludeert dat het inmiddels al te laat is om het archief nog te redden: "De buitenlandse collectie wordt weggedaan en is reeds geplunderd door medewerkers."

Helaas zullen ze ongetwijfeld niet vergeten stukken te redden die moeten aantonen dat de zogenaamde Oranjes door de god van het CDA persoonlijk op de troon van het Koninkrijk der Nederlanden gezet zijn...

Geen opmerkingen: