woensdag 9 mei 2007

Dat wordt nog spannend in Afghanistan!

Het Afghaanse Hogerhuis heeft gisteren een wetsontwerp aangenomen dat een verbod inhoudt op 'offensieve acties' (aanvallen) op Afghaanse Taliban en dat erop aandringt dat de Afghaanse regering met de Taliban gaat praten. (NRC van vandaag). Het wetsontwerp moet eerst nog door het Lagerhuis aangenomen en door de president bekrachtigd worden, maar het zou mij niet verbazen als de wet op korte termijn van kracht zal worden.

De wet is het gevolg van de grote aantallen door de Verenigdestaatse en NAVO-soldaten vermoorde burgers (we herinneren ons nog dat minus-ter Kamp van oorlog verklaarde dat het verschil tussen een Afghaanse burger en een Taliban-strijder nauwelijks vast te stellen was).

Ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren wanneer de wet van kracht gaat worden, want dan betekent het dat het door de VS aangestelde marionettenrégime zich zelfs van zijn broodheer afkeert. Wordt dan ook het régime van Karzai (conform de filosofie van Big Brother Bush dat wie niet met hem is, tegen hem is) voortaan als de vijand beschouwd?

Het zou héél wat slimmer zijn geweest wanneer indertijd de VS samen met de Sovjets hadden geprobeerd om een oplossing te vinden voor de problemen in Afghanistan in plaats van zich met de Taliban en Al Q'aida in te laten... Helaas, de combinatie "slim" en Verenigdestaatse "president" is de laatste decennia erg zeldzaam geworden... In Frankrijk en Nederland (al heet hij daar dan minister-president) trouwens ook!

Geen opmerkingen: