zaterdag 12 mei 2007

Hoeveel boter gaat er op het hoofd van de PvdA?

Zojuist zat ik op de fiets een beetje na te denken over hoe het toch mogelijk geweest is dat de PvdA zich zo heeft kunnen prostitueren om toch maar aan Balk IV te mogen deelnemen, en ik denk dat ik een beetje begrijp hoe het gegaan is.

PvdA en VVD hebben onder Wim Kok (maar gesouffleerd door Gerrit Zalm, die toen ook al actief was) de Nederlandse maatschappij vast voorbereid voor het grootschalige uitpersen. Dat heeft uiteindelijk de vier afgelopen jaren onder Balk (nog steeds met Zalm) zijn beslag gekregen.

Hiertegen is bij de bevolking begrijpelijkerwijs een enorm verzet ontstaan, waardoor bij de laatste verkiezingen met name de SP -dankzij haar duidelijke en sociale standpunten- heel wat stemmen kreeg.

De plannen voor de huidige regeerperiode waren echter allang uitgewerkt door Zalm & kornuiten, waarbij het me zelfs niet zou verbazen als ook Wouter Bos met allerlei beloften overgehaald zou zijn om mee te werken (die man liegt net zo gemakkelijk als naamgenoot Bush, dus vraag het hem maar niet. Hij zal het toch ontkennen: "Dat is niet zo, omdat ik zeg dat het niet zo is, en dan kán het niet zo zijn, want anders zou ik dat niet zeggen!").

De sinopsis van de tragedie Balk IV (scenario: Gerrit Zalm; co-scenariste: de Europese Commissie; productie: George Bush; figuranten: het Nederlandse volk; gesponsord door: de Nederlandse Nuttelozen - commissarissen, aandeelhouders en andere grootpatsers) is eenvoudig:

Na de verkiezingen [inmiddels alweer enkele maanden geleden] moet er een coalitie geformeerd worden door CDA en PvdA, zo nodig aangevuld met een of ander sukkelpartijtje. In ieder geval de VVD mag niet meedoen, omdat die in het vervolg weer een belangrijke rol krijgt. De PvdA 'krijgt de kans' wat van de scherpe kanten van Balk I t/m III weg te werken - dan zijn de PvdA-stemmers in eerste instantie tevreden over hun stem.

Ergens in de regeerperiode van Balk IV begint de VVD (daarom mag die partij ook niet in Balk IV zitten) dan echter te klagen dat door de maatregelen van de PvdA (die zullen ongetwijfeld niet aan Balk IV verweten worden, maar aan de PvdA!) het begrotingstekort onrustbarend groeit, waarvan uiteindelijk de hele bevolking het slachtoffer zal worden. Het is allemaal nog niet té erg, want als er nú verkiezingen komen en de VVD krijgt weer de kans om het o-zo geweldige beleid van Zalm op te vatten, dan kunnen de gevolgen nog wel beperkt worden.

De in eerste instantie nog tevreden PvdA-stemmers (die zich -net als de rest van de Nederlandse bevolking- grotendeels laten beïnvloeden door de propaganda van het NOS-Journaal) schamen zich nu te pletter en nemen zich voor om nooit-maar-dan-ook-nooit-meer op de PvdA te stemmen.

Zalm/VVD hoopt na nieuwe verkiezingen weer samen met het CDA een coalitie te kunnen vormen, waardoor het uitpers- en verkwanselbeleid van Balk I t/m III weer opgevat kan worden. (einde sinopsis)

Het enige risico dat Balk en Zalm lopen is dat veel van de teleurgestelden toch begrijpen dat ze de PvdA-propaganda niet hadden moeten geloven en dat ze wél op de SP hadden moeten stemmen en dat ze dat bij een volgende verkiezing ook zullen doen. Daarmee houdt het grootkapitalisme echter al rekening en daarom loopt al maanden een laster- en leugencampagne tegen de SP bij de gezamenlijke Nederlandse pers, waarbij de waarheid naar behoefte wordt 'aangepast'...

Geen opmerkingen: