donderdag 14 augustus 2014

Actualiteiten [14.08.2014] (overgenomen van Herstel de Republiek)

Het volgende artikel is misschien niet overal even duidelijk voor mensen die zich tot op heden tevreden gesteld hebben met de propaganda van de gelijkgeschakelde Nederlandse pers, maar zoek een beetje verder (bij Herstel de Republiek en elders) en alles zal duidelijk worden.
Dwarslezer
Met alle geweld wordt geprobeerd de wereld in brand te steken en de lopende vuurtjes aan te houden.

De opmaat naar de Tweede Grote Vernietigingsoorlog is in volle gang.

Het slaafse volkje aan de Noordzee, dat sinds de remise op de Doggersbank onderhorig is aan het Anglo-Amerikaanse kartel, is een willig slachtoffer, het pispaaltje van de machten achter de macht. Srebrenica, Irak, Afghanistan, Libië, maar ook Nieuw Guinea, Nederlands Indië, de Jodenvervolging 40-45, Lombok, Atjeh en het Cultuurstelsel – alles in dienst van een Nederland-vreemd machtskartel en hun collaborateurs. Het laatste voorval is het neerschieten van Vlucht MH-17 en het oorverdovende stilzwijgen van “de regering” en het apathische aangapen van een stoet lijkwagens als een toneelvoorstelling. Dat was het dan, niets vragen, niets eisen, niets weten, niets durven, instructies afwachten; onderdanig tot en met, want anders….. de werkelijkheid doet pijn – eerst vakantie, daarna uitrusten, dan plannen voor de Kerst maken……

Het is veel eenvoudiger om de (westers georiënteerde) oligarchen in Moskou een coup te laten plegen, Poetin en zijn Politbureau op de brandstapel te zetten en het Derde Rome als onderdeel van het EU-imperium toe te voegen? Maar de agenda is anders, er moet en zal bloed vloeien. In Oekraïne draait het uit op een loepzuivere etnische schoonmaak. De 1.5 Russische inwoners worden de grens met Rusland over geschopt of afgemaakt. Daarna is De Krim aan de beurt. De Nazi Junta in Kiev voert alleen maar eeuwenoude opdrachten uit.

Het onderdanige Nederland lijkt geen keus meer te hebben.

Terwijl de Amerikanen doodleuk Russische helikopters aanschaffen voor hun terreurtroepen in Afghanistan (betere kwaliteit, volgens het Pentagon, dus wat moet je dan….), schiet de EU inclusief Nederland zich in eigen poot. Er wordt steen en been geklaagd door “ondernemers” die hun genetisch gemodificeerde troep niet meer in Rusland kwijt kunnen. Er wordt van Brussel een bijdrage geëist om de helft van de oogst door te draaien om de prijzen overeind te houden.U kunt er op rekenen, dat de burgerij de volle prijs voor hun voedsel blijft betalen en bovendien die prijs subsidieert via het Brusselse Politbureau om 50% van de oogstopbrengst te vernietigen. We betalen dus het dubbele voor wat we voor de halve prijs zouden moeten kunnen kopen.

Ondertussen gaat Rusland appels en peren in Iran omruilen voor wapens en plutonium.

Het amechtig, op apegapen liggende, hulpeloze “koninkrijk der Nederlanden” kan zich alleen nog maar redden door de volgende stappen te ondernemen:
1. Uit de EU
2. Uit de NAVO
3. Uit de Verenigde Naties
4. Weg met de Euro, naar een eigen munt
5. AL ons eigen goud terug naar Nederland
6. Alle onderdanen van Corporate D.C. – ook wel Amerikanen genoemd – het land uit.
Samen met hun bases, ambassade, consulaten, multinationals en banken, atoombommen en privileges.

Voorts moet met Duitsland en Japan een vredesverdrag worden gesloten. Alle diplomatieke betrekkingen met niet bestaande nepstaten (Israël, Corporate D.C., Bondsrepubliek Duitsland) moeten worden verbroken. Alle autonome onafhankelijkheidsbewegingen moeten worden gesteund, hetzij via referenda (Schotland, Catalonië), hetzij via gewapende opstanden (Palestijnen, Koerden, Chechenen, Oekraïne). Alle onderdanen van andere landen die in Nieuw Nederland willen wonen en werken dienen boven alles de grondwet te accepteren en hun oude nationaliteit op te geven. Ook zij die andere staatsdoctrines als “religies” aanhangen moeten de eed op de grondwet afleggen en daarmee automatisch hun eed of trouw aan buitenlandse machthebbers, zoals de paus of andere zelfgeproclameerde wereldlijk vorsten afzweren. De “Beeldenstorm” van 1566 was slechts halfbakken werk. Er moet met de misdadigers worden afgerekend volgens hun eigen “kerkrechtssysteem” en de inquisitoire maatregelen om de halfzachte beeldenstorm in te dammen geven voldoende variatie.

Noem het radicaal, wij noemen het helder, zuiver en integer.

De daders worden berecht met hun eigen traditionele cultuurtje – wat willen ze nog meer?

Herstel de Republiek

Lees het originele artikel (met veel reacties) op de blog van Herstel de Republiek.

Geen opmerkingen: