donderdag 28 augustus 2014

Misschien een waarschuwing van "god"?

In de laatste 9 maanden zijn er zes problemen geweest met vliegtuigen van de Spaanse luchtmacht:
• 25 november 2013, toen een vlucht van (toen nog "prins") Felipe naar Brazilië geannuleerd moest worden;
• 26 januari 2014, toen een vlucht van dezelfde naar Honduras geannuleerd moest worden;
• 7 maart 2014 waren er problemen met de vlucht waarmee de postfascistische premier Mariano Rajoy van Dublin terug reisde naar Spanje;
• 22 maart 2014, toen "koningin" Sofia uit Guatemala naar Spanje terugkeerde;
• 16 april 2014 bij een reis van "koning" Juan Carlos naar de Arabische Emiraten en Koeweit; en
• 28 augustus 2014 (vandaag), toen het vliegtuig waarmee minister José Manuel García Margallo (buitenlandse zaken) naar Bali onderweg was, "gereset" moest worden (El Periódico van vandaag).

Aangezien zowel het postfascistische régime onder leiding van Mariano Rajoy, als het Spaanse "konings"-huis (dat zijn macht uitsluitend dankt aan de overleden fascistische dictator Franco), zó enorm gelovig zijn (althans hun best doen om dat te lijken, ondanks hun voortdurende fraudes en andere zonden) (*), zouden deze problemen toch een teken aan de wand moeten zijn, waarmee hun "god" te kennen lijkt te geven dat hij genoeg van hen heeft... en dat hij misschien op een gegeven moment doortastender zal gaan ingrijpen.

(*) Voor wat betreft het régime van Rajoy blijkt dat o.a. uit de houding ten opzichte van verplicht (uiteraard RK) godsdienstonderwijs op alle scholen en ten opzichte van abortus. En anderzijds uit hun uiterst gulle houding ten opzichte van allerlei andere kerkelijke zaken (zie bijvoorbeeld mijn artikel Scheiding van kerk en staat in Spanje? van 14 dezer). En voor wat betreft het "konings"huis beperkt ik me tot de huidige koning, die zijn eerste "staats"bezoek bracht aan de enige volstrekt ondemocratische "staat" in Europa, het Vaticaan (zie La Vanguardia van 30 juni 2014). Het kan ook geen kwaad er nog eens aan te herinneren dat de Vaticaanse "staat" zijn bestaansrecht heeft te danken aan een "gift" van de fascistische Italiaanse dictator Mussolini, als dank voor de welwillende houding van de RK kerk aan zijn dictatuur.

Voorzover als ik de waarschuwingen van die niet-bestaande "god" kan interpreteren, kan hij alleen maar bedoelen dat zowel het Spaanse "konings"huis als het postfascistische régime van Rajoy af moeten treden en dat hij voorstander is van de invoering van de Derde Spaanse Republiek. Amen! (= het geschiede aldus!)

Geen opmerkingen: