zondag 24 augustus 2014

De prijs van een mensenleven (column van Luuk Koelman)

De zorg wordt langzaam maar zeker onbetaalbaar. Daarom pleiten medisch specialisten voor een prijsplafond. Als het aan hen ligt, mag een medische behandeling straks niet meer kosten dan 80.000 euro per gewonnen levensjaar. Is een behandeling duurder, dan dient de ingreep niet langer te worden vergoed. Iets waarvoor de Raad voor de Volksgezondheid al pleitte in 2006. Vooral de prijzen van kankermedicijnen rijzen de pan uit. Deze kosten nu al twintig- tot veertigduizend euro per patiënt per jaar.

Rare jongens, die medisch specialisten. Een ethische discussie voeren aan de hand van een willekeurig gekozen geldbedrag. Bovendien: een arts behoort zich niet druk te maken over de vraag wat een behandeling of medicijn kost. Hij behoort zich enkel te bekommeren om zijn patiënt. [...]

Lees hier de volledige column, zoals op 21 augustus gepubliceerd in de Metro.

Zoals ik al (zij het met iets andere woorden) reageerde op de site van Luuk Koelman, kan ik best een zekere logica zien in het instellen van een kostengrens voor medische zorg, MAAR diezelfde grens moet dan ook wel voor IEDEREEN gelden, zeker ook voor de nuttelozen van de maatschappij (de 'stropdassen', grootaandeelhouders en andere zelfverrijkers). Het feit dat die lui zo rijk zijn, is te danken (wijten!) aan het geld dat zij (of hun voorouders) bij elkaar gestolen hebben door bijv. arbeiders uit te buiten, of door spullen met te hoge winst te verkopen 

Degenen die vaststellen of bepaalde zorg nog vergoed mag worden, moeten er dan ook voor zorgen dat deze zorg niet geleverd wordt. Met de huidige technische mogelijkheden (zoals het BurgerControleNummer) moet het een fluitje van een cent zijn om ervoor te zorgen dat deze "te dure" zorg in ieder geval binnen de EU en in verdragslanden niet verstrekt wordt, onverschillig of en hoeveel de belanghebbenden er zelf voor bij willen betalen.

Moet je eens opletten hoe vlug die kostengrens verdwijnt, wanneer die bijv. voor Willem A., Hare Koninklijke Bea, de managers van Philips of Shell van "goede-doelen"-directeuren ineens niet meer bereikbaar is!

Geen opmerkingen: