zaterdag 23 augustus 2014

Wie gelooft er nog dat de crisis bijna over is?

Althans dat er, zoals regeringen links en rechts (zeg maar: rechts en nog rechtser!) ons proberen te doen geloven, voorzichtige tekenen van herstel zijn van de Europese economie...

Volgens het Financieele Dagblad van gisteren is de Europese Centrale Bank (ECB) op zoek naar "talentvolle" bankiers, omdat deze ECB er weer een nieuwe taak bij krijgt, het toezicht op de banken. 

De ECB, laat ik daar nog even aan herinneren, heeft als hoofdopdracht het in de hand houden van de inflatie in de euro-zône, en is daarbij "onafhankelijk" -dus aan geen enkele democratische controle onderworpen bij haar taak- voor het voeren van het "monetair beleid van de Unie". Dat is zo bepaald in artikel 245 bis (derde lid) van het Verdrag van Lissabon (de nieuwe versie van de "Europese grondwet", die zonder democratische basis is doorgedrukt,omdat bijv. het Nederlandse régime van de Balkenbende zich niet aan haar belofte hield dat alles wat zelfs maar als een grondwet beschouwd kon worden, aan een referendum onderworpen zou worpen).

Alsof het ondemocratische vermogen van de ECB om desnoods de hele bevolking van de euro-zône (behalve natuurlijk de nuttelozen: de stropdassen, grootaandeelhouders e.d.) tot armoede te laten vervallen -we hoeven alleen maar te kijken naar de maatregelen die de ECB, samen met de engerds van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) voor ellende veroorzaakt heeft in bijv. Griekenland- zoeken ze daar in Frankfurt nu ook nog naar "talentvolle bankiers"...

Heeft er ooit iemand gehoord van een "talentvolle" bankier? Het enige "talent" dat die lui bezitten is zichzelf te verrijken met bonussen en financiële crises te veroorzaken. Zo hebben zij bijvoorbeeld decennia lang geld "gecreëerd" door het verhandelen van gebakken lucht en leugens - er en daarna voor gezorgd dat wij (de gewone bevolking van de EU) onder de geldpers uitgeknepen werden om de banken te redden, zodat de door henzelf veroorzaakte bodemloze putten gevuld kunnen worden en ze intussen gewoon door kunnen gaan met het uitbuiten van de mensheid. Hoe kan iemand denken (behalve dan in een gruwelijke nachtmerrie) dat dergelijke lui toezicht kunnen houden op de banken. Dat is net zoiets als een serieverkrachter toezicht laten houden op kwetsbare vrouwen en meisjes...

Geen opmerkingen: