donderdag 14 augustus 2014

Scheiding van kerk en staat in Spanje?

Officieel wel, maar dat verhindert niet dat de RK kerk nog steeds een bijzonder bevoorrechte positie bekleedt in dat land, zeker onder het (post-)fascistische régime -met een absolute meerderheid- van Mariano Rajoy (van de PP, Partido Popular).

Een recent bewijs daarvan vormt de beslissing van de Andalucische stad Jerez om € 647.000 van de opbrengst van de privatisering van het waterleidingsbedrijf aan de RK kerk cadeau te doen voor het herstel van drie kerken. Het excuus van de burgemeester (ook van de PP): "Wie wil kan het daar moeilijk mee hebben, maar deze regering zal niet toestaan dat de stad vervalt. De kerken kunnen bezocht worden en dat is nog een extra kans voor het toerisme". 

Het is overigens niet bepaald zo dat de stad er financieel rooskleurig voor staat: er is een schuld van één miljoen euro, en de begroting voor 2014 is nog niet goedgekeurd. (El País van 23 juli 2014).

Het zou nog te begrijpen zijn, wanneer de kerkgebouwen aan de gemeente waren overgedragen, omdat de RK mafia de onderhoudskosten niet meer kon (wilde) dragen en de gemeente ze zou gebruiken voor culturele doeleinden (concerten, tentoonstellingen) of bijv. als fitnessruimten, maar daarvan is geen sprake.

De fascisten hadden met een fractie van het aan de criminele club van Rome geschonken geld een guillotine kunnen kopen (of laten bouwen? - extra werk voor de duizenden plaatselijke werklozen), die op een centrale plaats op laten stellen en daar wekelijks fascisten en andere fraudeurs terecht laten stellen. Dat zou ook beslist geschikt zijn voor extra toeristische inkomsten (misschien alleen toegelaten voor personen van 18 jaar en ouder?), zeker in een deel van Spanje waar nog veel belangstelling is voor het sadistisch mishandelen van stieren. Bovendien zou het ook nog eens goed zijn voor de politiek in Spanje - misschien ook nog een idee voor de rest van de EU...?

Geen opmerkingen: