dinsdag 12 augustus 2014

Toch verschil tussen Obama en Bush jr.?

Ja, er is inderdaad verschil tussen Obama en Bush jr. Toen Bush besloot om in maart 2003 (samen met andere kapitalistische politici, zoals Balkenende, Bos, Blair, en nog wat van dat tuig) op basis van leugens Irak binnen te vallen, beweerde hij dat het allemaal gauw voorbij zou zijn, dat het allemaal niet meer was (zou zijn) dan een "picnic". Uiteindelijk was de oorlog formeel pas voorbij in 2011, toen Obama besloot de Verengdestaatse militairen terug te trekken - afgezien natuurlijk van het grote contingent militairen in de VS-"ambassade" in Bagdad (zie hierover mijn artikel Wat hebben we aan Obama? van 28 februari 2009).
En in feite is de oorlog nog steeds niet afgelopen, want vanaf de invasie van Bush bevindt Irak zich ononderbroken in een complete chaos, waarmee vergeleken de tijd van Saddam Hussein bijna paradijselijk overkomt.

Obama geeft in ieder geval toe dat de "interventie" in Irak langdurig zal zijn. (LA Times van 9 augustus 2014), al beweert hij dan wel dat het er alleen om gaat de yihadisten af te remmen en dat hij niet van plan is grondtroepen te zenden. Dat sluit echter beslist niet uit dat misschien wel bendes van Blackwater (tegenwoordig Academici) ingezet gaan worden.

Hoewel... Kennedy was ook niet van plan grootschalig troepen in te zetten in Vietnam, maar zijn opvolger Johnson besloot om wél een grootschalige oorlog in Vietnam te gaan voeren (misschien was Kennedy wel vermoord, omdat hij dat niet wilde!), met een enorme humanitaire ramp tot gevolg, die pas ruim tien jaar later beëindigd werd onder president Nixon ("Tricky Dicky", bekend van het Watergate-schandaal). Het zou dus net zo goed kunnen dat Obama tóch, onder druk van wie dan ook, op een gegeven moment toch nog zal besluiten grondtroepen te zenden, al zal hij dan wel -uit propagandistische overwegingen- spreken van een "humanitaire interventie" en niet van een "oorlog".

In ieder geval dunkt mij dat het verschil tussen Obama en Bush niet bijster groot is. Beiden zijn duidelijke vertegenwoordigers van het Verengdestaatse kapitalistische kolonialisme.

Geen opmerkingen: