woensdag 27 augustus 2014

Waarom eerst wel bezuinigen bij het Ministerie van Oorlog en dan weer niet?

Verleden jaar nog was besloten om te bezuinigen op de verspillingen voor het Ministerie van Oorlog, al ging het dan slechts om € 348 miljoen, waardoor "Nederland internationaal gezien minder te zeggen [heeft], aangezien het minder kan bijdragen aan vrede en veiligheid" (volgens 'veiligheids'expert Van Wijk) (de Volkskrant van 2 october 2013).
Mij is het overigens onduidelijk waar Nederland de laatste decennia iets heeft bijgedragen aan "vrede en veiligheid", want ik kan me niet voorstellen dat Van Wijk doelt op de humanitaire ramp in Srebrenica, de koloniale oorlogen van de Verengde Staten in Irak en Afghanistan, of de koloniale oorlog van Frankrijk in Mali...

Helaas, later werd weer beslist, met steun van de zwartgekouste SGP en ChristenUnie (die er duidelijk blijk van geven hun eigen sprookjesboek bar slecht te kennen!) om toch weer geld uit te trekken voor het Ministerie van Oorlog ("de arbeidende bevolking betaalt toch wel [noodgedwongen]", zullen de Haagse Bluffers gedacht hebben). (NRC van 16 mei 2014)

De laatste tijd zie ik (ook al zie ik erg zelden TV -en ernaar kijken doe ik nog minder) ook regelmatig weer reclame voor het Ministerie van Oorlog in de reclameblokken van de Nederlandstalige propaganda-beeldbuizen.

Waarom moet er ineens weer meer geld gestoken worden in die oorlogsmachine, en waarom wordt er weer geworven voor beroepsmoordenaars en medeplichtigen (verplegers e.d.)?

Is dat om houwdegens zoals ex-generaal Dick Berlijn, of VVD-blaaskaak Van Balen (of Kroonkurk WA met zijn operette-uniformpje) een plezier te doen?

Is het om voorbereid te zijn op de door Obama dringend gewenste Derde Wereldoorlog en om te kunnen deelnemen aan de laatste voorbereidende fase daarvan in Oekraïne?

Of is het Haagse régime bang dat het Nederlandse volk na decennialang uitgeperst te zijn door de neoliberale régimes onder Wim Kok, Jan-Piet Balkenende of Mark Rutte eindelijk wakker wordt en bij de eerstkomende verkiezingen in groten getale op de SP gaat stemmen? Op deze manier zijn die nieuwe beroepsmoordenaars nog mooi op tijd opgeleid om te helpen bij de staatsgreep tegen een eventuele SP-regering - waarbij zij ongetwijfeld bijgestaan zullen worden door de NAVO, het Verengdestaatse Vreemdelingenlegioen, indachtig het tegen premier Joop den Uyl in 1975 door secretaris-generaal Josef Luns geuite dreigement over een NAVO-ingreep als de Nederlandse "democratie" (nieuwspraak voor 'kapitalisme') in gevaar zou komen (zie o.a. NRC/Handelsblad van 23 juni 1992).

N.B.: Tip voor de SP, ingeval van een verkiezingsoverwinning. Lees dan vooral mijn artikel Dringende waarschuwing voor de SP! van 18 juli dit jaar

Geen opmerkingen: