zaterdag 16 augustus 2014

Is het dan soms onze schuld?

De door de Putin' afgekondigde boycot (in reactie overigens op de blufferige boycotmaatregelen van de EU!) op o.a. land- en tuinbouwproducten uit de Verengde Staten, de EU en andere "westerse" boycotters begint voelbaar te worden, ook in Nederland. Echter niet door een verlaging van de prijzen van groente en fruit, zoals ik op 7 augustus nog hoopte (zou wensen), maar door klachten van land- en tuinbouwbedrijven, transportbedrijven en banken (alleen de RABO Bank heeft al € 30 miljard uitstaan in de land- en tuinbouw), die steun willen van de overheid - en die kennelijk van de Europese Commissie [dus uit ONZE zakken] ook gaat krijgen. Een van de grote exporteurs klaagt aldus: "Maar dit is niet te wijten aan de sector en raakt ons onevenredig." (Het Financieele Dagblad van vandaag).

Maar, aangezien elke vorm van steun (ik beperk me gemakshalve tot Nederland) uiteindelijk uit de zak komt van de gewone Nederlanders, de arbeidersklasse, de enige mensen die ervoor zorgen dat Nederland blijft draaien, lijkt het mij wel zo redelijk dat WIJ ook eens gaan klagen, want die boycot en de gevolgen ervan zijn ons ook niet te verwijten - net zomin overigens als de kolossale bank- en kredietschandalen van de voorbije jaren.

De feitelijke verantwoordelijkheid voor de nu ontstane problemen ligt bij het kapitalisme / neoliberalisme, dat koste wat het kost de wereldheerschappij wenst te veroveren (of dat nu uit naam is van Bilderberg, de New World Order of van "het derde Rome", zoals anderen zeggen), en het hoofdkwartier van de Kapitalistische Internationale zetelt voorlopig nog in Washington D.C., de hoofdstad van de Verengde Staten.

De VS zijn tenslotte al zo'n 200 jaar bezig om zoveel mogelijk macht naar zich toe te trekken (denk maar aan de verovering van een groot deel van de zuidelijke Verenigde Staten: waarom zouden staten als bijv. Nevada, Texas, Colorado, Arizona, Florida, California anders Spaanse namen hebben, als ze niet van Mexico ingepikt zouden zijn?) en de macht van andere naties te ondermijnen (zoals bijv. na de Tweede Wereldoorlog, toen mede onder druk van de VS Nederland uiteindelijk zich moest terugtrekken uit Indonesië en westelijk Nieuw Guinea - waarmee ik overigens niet wil zeggen dat Nederland het recht zou moeten hebben om andere landen uit te buiten).

Elke aansprakelijkheid (zowel in financieel opzicht, als in menselijk opzicht: honger, armoede, oorlogsslachtoffers) zou dan ook moeten rusten op de verantwoordelijken: de Verengde Staten en hun medeplichtigen, en dan niet op de gewone bevolking van die landen. Die bevolking wil geen oorlog, en als ze al voorstanders zijn van (bijv. in verband met Oekraïne) ingrijpen van de NAVO, dan kan dat alleen maar zijn omdat zij door de overheidspropaganda (NOS Journaal, Fox News, CNN en de overige gelijkgeschakelde pers) voortdurend belazerd zijn en worden.

Die aansprakelijkheid moet rusten op degenen die baat hebben bij de conflicten: de directeuren en aandeelhoudes van de wapen- en olie-industrie, zoals bijv. ook de "Nederlandse" Shell (en daarmee dus ook aandeelhouder Hare Koninklijke Bea), die eerder dit jaar afspraken gemaakt had over de winning van schaliegas in het huidige strijdgebied in Oekraïne). Als er dus sprake is van financiële steun, dan moet die rechtstreeks uit de zakken komen van degenen die zouden profiteren van de problemen. En als er armoede zou ontstaan, zou die rechtstreeks moeten drukken op de verantwoordelijken - en dodelijke slachtoffers zouden dus ook onder hen moeten vallen, en niet onder gewone mensen.

1 opmerking:

Willem Wejes zei

Goed dagdeel,

In het kader van wereldheerschappij vind je het misschien interessant om eens de site van het volgende instituut te bezoeken:

The Chicago Council on Global Affairs