donderdag 14 augustus 2014

Zó (on)betrouwbaar is de gelijkgeschakelde Nederlandse pers...

Trouw wijdt vandaag weer eens een artikel aan de Russische betrokkenheid bij de problemen in Oekraïne en suggereert meteen in de inleiding in enkele woorden een volstrekt foute weergave van wat er in augustus 2008 in Georgië gebeurde: "In augustus is het Russische leger op z'n best. De militairen hebben er dan een jaar training op zitten. De oorlog in Georgië begon ook in augustus", overigens een citaat van Mark Galeotti "expert op het gebied van Russische veiligheidsdiensten" van New York University.

Dit is natuurlijk in het belang van het Nederlandse régime, dat maar al te graag goede vriendjes blijft met het Verengdestaatse régime in Washington en hun vreemdelingenlegioen, de NAVO - en de Nederlandse pers doet zijn uiterste best om de mening van het Nederlandse régime uit te dragen en te ondersteunen.

Helaas, Trouw, het is weliswaar inderdaad een feit dat "de oorlog in Georgië" in augustus begon, maar dan wel niet door "de Russen", maar door het Georgische régime. Zie daarover mijn artikel Allemaal de schuld van de Russen... Of toch niet? van 18 augustus 2008. Door de "training" van de Russen, augustus, en de inval in Georgië in één adem te noemen, wordt de indruk gewekt dat "de Russen" de vijandigheden in Georgië begonnen zijn en dat is geschiedvervalsing! En ik geloof niet dat je mag 'jokken' van de gristelijke god van Trouw...

Geen opmerkingen: