dinsdag 19 augustus 2014

Soms ben ik het met de SP eens, maar soms ook niet!

Zo ben ik het wel eens met het betoog van Emile Roemer voor solidariteit in de zorg: Hoeveel bent u waard? van gisteren, dat als volgt begint:

Hoeveel bent u waard? Deze vraag is de afgelopen tijd weer regelmatig gesteld. Hoeveel mag een medische ingreep kosten? Moet er een maximumbedrag komen voor behandelingen en hoe hoog moet dat bedrag dan zijn? Hier wordt al jaren over gesproken, maar niet eerder gaf een meerderheid van medisch specialisten aan vóór een zogenaamd prijsplafond te zijn.

Je kunt echter onmogelijk een prijskaartje aan een mens hangen, je begeeft je dan op een hellend vlak. Want, zou je dan volledigheidshalve niet moeten meenemen wat iemand de samenleving opbrengt? En hoe meet je dat dan? Ik gruwel van de economische benadering van wat een mens kost of oplevert. Het ontkent dat we een samenleving zijn en dat ook dure medicijnen via solidariteit op te brengen zijn. En let maar op, deze behandelingen zullen wel beschikbaar komen voor wie het zelf kan betalen.

Lees hier de volledige column.Waar ik het dan weer niet mee eens ben, is met zijn pleidooi  voor steun aan bedrijven die zijn getroffen door de Russische boycot (van 14 augustus), en al zeker niet dat daarvoor geld vanuit de Europese Unie beschikbaar moet worden gesteld. Dat geld komt namelijk niet van de Europese Unie, maar uit ONZE ZAKKEN. Wij, de arbeidersklasse, zijn al lang genoeg kaalgeplukt voor elk door het internationale kapitalisme / neoliberalisme veroorzaakte probleem!

Bovendien wordt daarin dezelfde fout gemaakt als die de gelijkgeschakelde Nederlandse pers maakt waar het over de Gaza-strook gaat. Er wordt dan misschien wel halfslachtig geklaagd over de agressie van Israelische zijde, MAAR er wordt altijd tegelijk op gewezen dat Hamas ook zijn agressie moet beëindigen. Het valt niemand kennelijk op dat er soms wel eens "raketten" door Hamas op Israel worden afgevuurd, maar dat daarbij nooit een aantal slachtoffers genoemd wordt, terwijl het aantal slachtoffers onder de bewoners (voorzover als ze nog iets kunnen bewonen daar) van de Gaza-strook al in de duizenden loopt...

Net zoals de agressie van Hamas het uiteindelijke gevolg is van de in 1946 begonnen zionistische bezetting van Palestina, en de daarop volgende deportaties, martelingen en moordpartijen onder de Palestijnen, zo is de Russische boycot ook het gevolg van het misselijke spelletje van de VS (samen met hun vreemdelingenlegioen, de NAVO, en hun marionetten van de EU) om Rusland volledig te omsingelen met "westerse" landen, zoveel mogelijk lid van de NAVO. Daarbij mag beslist niet vergeten worden dat Shell met het Oekraïense régime in 2012 een contract had afgesloten voor de winning van schaliegas, juist in het gebied waar etnische Russen nu strijden voor hun onafhankelijkheid van Oekraïne... (Zie de Volkskrant van 31 juli 2014, en een ongedateerd artikel van Milieudefensie).

Dat Nederland mede getroffen wordt door de Russische boycot van de VS, de EU en nog wat medeplichtige landen, is het gevolg van door de EU afgekondigde halfslachtige boycots tegen Russische belangen en van de militaire en andere betrokkenheid van de VS en kornuiten in Oekraïne. Dat Nederland daarbij betrokken is, komt doordat het Nederlandse régime van VVD en PvdA achter deze neokoloniale oorlogsactiviteiten staat. Mensen die voor een van deze partijen gekozen hebben bij de laatste parlementsverkiezingen hebben daardoor geen enkel recht van spreken en verdienen ook geen enkele ondersteuning. Sterker, zij zouden persoonlijk aansprakelijk moeten worden gesteld voor de schade die nu, mede door hun keuze, ontstaan is voor anderen, zoals voor mensen die hun werk kwijtraken. En verder zouden de financiële problemen die ontstaan door deze boycot gecompenseerd moeten worden door de verantwoordelijken (de meegaande politici, de belanghebbende bedrijfen -Shell, de wapenindustrie, enz.- en hun aandeelhouders), uit hun "eigen" financiële middelen (die ze hoogstwaarschijnlijk toch op kapitalistische wijze bij elkaar gestolen hebben).

Geen opmerkingen: