dinsdag 13 september 2005

Betrouwbare overheid?

Bij de publicatie van het overzicht over de Nederlandse economie voor 2004 gaf de directeur van het Centraal Bureau voor de Statistisk (CBS) afgelopen maandag aan dat hij nog niet zo erg overtuigd is van herstel van de Nederlandse economie: "Wij zijn erg voorzichtig, zeker als je kijkt naar de inkomenspositie van de bevolking."

De groei in 2004 (1,7%) kwam bijna volledig voor rekening van de export (groei van 8,5%). De loonkosten stegen in 2004 met 1,2%, evenveel als de inflatie, waardoor het besteedbare inkomen nagenoeg gelijk bleef aan dat in 2003. Door de forse toename van de belastingen en premies (vooral voor pensioenen) daalde het werkelijk beschikbare inkomen met 1,4%. Daardoor is "In 2004 [...] de inkomenspositie van Nederlandse huishoudens voor de derde keer achtereen gedaald." (Spits van vandaag).

Dit nuanceert toch wel een beetje de beloften van het Centraal Planbureau (CPB), waarover ik afgelopen vrijdag al berichtte (in mijn artikel Volgend jaar wordt alles beter! - Zeggen ze...
Tot mijn spijt komt de analyse van het CBS meer overeen met de manier waarop ik 2006 en de huidige economische situatie inschat.

Geen opmerkingen: