woensdag 21 september 2005

Nationale actie voor Bea?

In diverse media wordt vandaag benadrukt (eh... gesuggereerd) dat Bea (net als haar entourage) de enige is die er volgend jaar op achteruit gaat, terwijl wij allemaal kunnen profiteren van de verbetering van onze koopkracht.

Ik ben brutaal genoeg om er geen bal van te geloven. Nouja... ik wil wel geloven dat Bea een paar cent minder krijgt, maar het lijkt me sterk dat ze daar iets van zal merken. Ze zou volgens één bron, volgend jaar € 300 per maand minder krijgen. Als ik het allemaal goed begrepen heb, zijn er talloze WAO-ers die er heel wat meer op achteruit zijn gegaan dank zij hun wonderbaarlijke genezing door wonderdokter De Kneus, en die hadden beslist geen jaarinkomen van meer dan 7 ton!

Nouja, we mogen nog van geluk spreken dat ons schijnheilige balkenclubje niet besloten heeft een nationale solidariteitsactie op touw te zetten, waaraan alle ingezetenen verplicht (vrijwillig natuurlijk) eenmalig € 0,10 af moeten dragen om Bea's achteruitgang te compenseren.
Want, zeg nou zelf, wat is 10 cent nou helemaal? Als dat gebeurt gaat Bea er volgend jaar alsnog op vooruit, want: 16.000.000 x € 0,10 = € 1.600.000. Als het regime dan voor het eerst eens niet gelogen heeft gaan we er volgend jaar allemaal op vooruit. Dat zal in ieder geval zo zijn voor Bea & Co. Dat wijzelf (de Nederlandse bevolking uitgezonderd 'ons' Duitse koningshuis dus) ook volgend jaar hoegenaamd geen verbetering zullen merken, zal mij niet verbazen...

Geen opmerkingen: