vrijdag 21 september 2007

Balkenende als ijsco-man

Bij die volledig acharismatische man moet ik altijd denken aan de ijsco-man, over wie in mijn jeugd een anecdote de ronde deed. Die man had achter de ruit van zijn winkel naast de prijslijst een stukje papier staan met de tekst "Heden voor iets, morgen voor niets". Koopjesjagers gingen dan de volgende dag naar binnen en vroegen om een gratis ijsje, waarop de slimmerik hen vroeg om even buiten te kijken wat er stond. En inderdaad, daar stond nog steeds "Heden voor iets, morgen voor niets".

Dat is precies de manier waarop Balkenende met zijn onbetrouwbare club ons al bijna deze hele eeuw aan het lijntje probeert te houden. Zijn smoesje klinkt dan wel iets anders, maar het gaat ook steeds over morgen (in zijn geval: volgend jaar). Eerst moeten we onze broekriem aanhalen, maar het jaar daarop dan krijgen we na het zuur het zoet...

Zo weigerde hij gistermiddag tijdens de algemene beschouwingen in te gaan op de wens van de PvdA om de middeninkomens te compenseren voor de verlaging van de koopkracht in 2008. Dat is namelijk -volgens het opperhoofd van de Balkenbende- helemaal niet nodig, want die groep gaat er alleen in 2008 op achteruit - al noemt Balk dat dan "een pas op de plaats" (voldoet een dergelijke formulering nog aan de vereisten voor een eufemisme, of is het gewoon klinkklaar bedrog?). De rest van de kabinetsperiode (hij hoopt kennelijk dat hij die kan afmaken) gaat deze groep er volgens hem 'flink' op vooruit. (Trouw gisteravond)

Ik weet niet of er überhaupt nog mensen zijn die deze kletskoek slikken (of er zelfs ook maar naar luisteren), maar ik ben ervan overtuigd dat er geen bal van uitkomt, althans van de fraaie beloften voor overmorgen. Tegen de tijd dat de bevolking daarachter komt, zal er wel plotseling een grote terroristische aanslag verijdeld worden (of misschien juist niet). Voorlopig houd ik het erop dat Pronk in zijn moment van eerlijkheid wel degelijk gelijk had toen hij Balkenende een 'leugenaar' noemde...

Of het verhaal van de ijsco-man trouwens historisch was of niet, is me nooit duidelijk geworden.

1 opmerking:

Anoniem zei

Mijn oma zei al:

"Veel beloven en weinig geven, doet de dwaas in vreugde leven"
Ik denk dat de oma van JP dat ook zei. En dat hij het goed in zijn oren heeft geknoopt.

Een makkelijk geheugensteuntje voor deze fijne christen is natuurlijk ook Het Beloofde Land...