zaterdag 22 september 2007

Koehandel en powerplay

In het kader van aan anderen beschikbaar gestelde bandbreedte volgt hier de tekst van de Nieuwsbrief Ander Europa N° 10 van vandaag:

Gisteren heeft het kabinet haar beslissing bekend gemaakt. Wat haar betreft komt er geen referendum over het nieuwe Europese verdrag. Op zich was dat helemaal geen nieuws, want ook in het coalitieakkoord was al bepaald dat de regering niet het initiatief zou nemen voor een referendum. Maar inmiddels is de aap uit de mouw. Want zoals de Volkskrant van vandaag bericht, heeft het kabinet ook besloten dat zij een initiatiefwet vanuit de Kamer tegen zal houden.

Dat betekent in feite dat het kabinet - inclusief de PvdA-bewindslieden - tegen de PvdA-kamerfractie zegt: als jullie (conform het PvdA- verkiezingsprogramma) steun geven aan een voorstel voor een referendum blazen wij het kabinet op, wordt de Kamer ontbonden en komen er nieuwe verkiezingen. Dat is een staaltje machtspolitiek dat volgens deskundigen in Nederland nog niet eerder is vertoond.

Het kabinet bruuskeert daarmee niet alleen de PvdA-fractie (die dat door haar slappe houding natuurlijk een beetje over zich heeft afgeroepen), maar ook een duidelijke meerderheid van de bevolking. Immers, uit alle beschikbare onderzoeken blijkt dat een ruime meerderheid van de Nederlanders voor een nieuw referendum is. In het laatste onderzoek, van RTL 4, sprak 62% zich uit voor een referendum, 15% tegen en 23% weet het niet of heeft geen mening.

Nog belangrijker dan opiniepeilingen is de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen van november vorig jaar, waar een meerderheid van de kiezers (goed voor 77 van 150 kamerzetels) zijn/haar stem gaf aan een partij die zich voor een referendum had uitgesproken.

Het CDA beroept zich in zijn strijd tegen het referendum op de vertegenwoordigende democratie en het mandaat van de kiezer aan de volksvertegenwoordiger. Maar in de praktijk doet het CDA niets anders dan coalitiegenoot PvdA onder druk zetten om tegen dit mandaat in te gaan. Balkenende cs. gokken er op dat de PvdA, die onveranderd laag staat in de peilingen (bij de laatste peilingen van het NIPO 28 zetels, 5 minder dan nu in de Kamer), tot iedere prijs een val van het kabinet en nieuwe verkiezingen wil voorkomen.

De enige manier om tegenwicht tegen het powerplay van de regering te bieden, is om zo veel mogelijk druk te organiseren vanuit de bevolking. Om - met name de PvdA-fractie in de Tweede Kamer - te laten zien dat het niet steunen van een referendumvoorstel echt een brug te ver is. Dat is de bedoeling van onze petitie. Daarbij gaat het er niet om wat wij inhoudelijk van het nieuwe verdrag vinden of hoe we gestemd hebben in het referendum over de Europa Grondwet. Het gaat er nu om dat de bevolking de kans krijgt om zich uit te spreken over dit verdrag dat in de plaats komt van de verworpen grondwet.

Petitie komt op gang
De petitie voor een nieuw referendum heeft lange tijd een min of meer sluimerend bestaan geleid. Tot een week geleden waren er iets meer dan 1900 handtekeningen binnen en bleef de aanwas beperkt tot een enkele ondertekenaars per dag. Nu de discussie over het referendum weer is opgelaaid, en vooral na het besluit van het kabinet, is daar verandering in gekomen. Nu komen er tientallen en soms meer dan honderd ondertekenaars per dag bij. Daarbij gaat het alleen nog maar om de mensen die direct op de site tekenen. De handtekeningen op papieren lijsten moeten nog verwerkt worden.

Wat de stand op dit moment is kan u hier zien.

Het is duidelijk dat er grote woede bestaat over het optreden van het kabinet in deze. Wij proberen die woede te kanaliseren en effectief te maken. Het is duidelijk dat als mensen met ons initiatief in aanraking komen er een grote bereidheid bestaat om te tekenen. De grootste belemmering waar we mee te maken hebben is de geringe bekendheid van de petitie. Wij hebben geen budget voor advertenties of andere vormen van publiciteit. We moeten het doen met zeer bescheiden middelen. Wij zijn slecht een kleine groep vrijwilligers die naast hun dagelijkse beroeps- en andere activiteiten dit initiatief dragen.

Deze actie moet het hebben van de mond-tot-mond reclame, van mensen die de moeite nemen om anderen in hun omgeving er op te wijzen en aan te sporen ook te tekenen. Van het sneeuwbaleffect dat hierdoor kan ontstaan. Een van de manieren waarop u daar aan bij kunt dragen is onder uw e-mail berichten een vaste zin op te nemen, bijvoorbeeld:

Steun de petitie voor een referendum over het EU-verdrag.

Of u kunt onderstaande tekst doorsturen aan mensen waarvan u hoopt dat ze ook zullen tekenen:
Als het aan de regering ligt komt er geen referendum over het nieuwe Europese verdrag dat in de plaats komt van de verworpen Europese grondwet. Ik vind dat de bevolking zich wel weer uit moet kunnen spreken. Een ruime meerderheid van de Nederlanders vindt dat ook. Om de Tweede Kamer er toe te brengen weer een referendum te organiseren heb ik de petitie op www.wijwillenreferendum.eu getekend. Doe jij dat ook?
Of u kunt zelf een nog veel pakkender tekst bedenken en rondsturen. Als u echt een mooie tekst heeft, stuur hem ons dan ook even toe! U kunt ons ook financieel steunen door overmaking van een bedrag op rekening 609060 t.n.v. XminY, Amsterdam, ovv Ander Europa Fonds.

U kunt zich ook abonneren op de Nieuwsbrief. Hier zijn ook oude nummers van de nieuwsbrief te vinden.

Via info@wijwillenreferendum.eu kunt u op de inhoud reageren.

Geen opmerkingen: