woensdag 27 juni 2007

Nu ook al christenfundamentalisme in Straatsburg?

Dat volwassenen privatiter in sprookjes (willen) geloven, moeten ze wat mij betreft helemaal zelf weten. Dat ze het aannemelijk vinden dat een jager een wolf opensneed en dat er toen een meisje en haar grootmoeder dartel uithuppelden, dat die jager stenen in de buik van die wolf naaide en dat die wolf daarna zo'n dorst had dat hij door het gewicht van zijn besteende buik in de put viel, soit! Ikzelf heb af en toe ook rare fantasieën en dat zonder hallucinerende middelen, neem dat maar van mij aan.

Maar dat volwassenen van datzelfde goedgelovige allooi ons willens en wetens willen opleggen dat een of andere niet-bestaande entiteit, "god" genaamd, wiens bestaan (volgens diezelfde goedgelovigen) alleen bewezen wordt door een boek dat zegt het "woord van god" te bevatten, om de simpele reden dat dat boek dat beweert, de wereld, en eigenlijk zelfs alles wat er in de ruimte bestaat in zes dagen uit verveling in elkaar heeft geknutseld en de zevende dag ging zitten genieten omdat hij toch zo knap en zo leuk met klei, lego en mecano gespeeld had, dat gaat me toch werkelijk kotsverdommes veel te ver!

Toch blijkt uit een bericht in het "Christelijk betrokken" (heeft dat iets te maken met somber, zoals in "betrokken hemel"?)
Nederlands Dagblad dat de Parlementaire Assemblée van de Raad van Europa niet in staat is geweest te concluderen dat het creationisme (dat is het bijgeloof over die knutselende god) lulkoek is. (Sorry dat ik het zo formuleer, maar ik kan er geen duidelijker term voor vinden). De Parlementaire Assemblée heeft het rapport namelijk teruggestuurd naar de commissie van cultuur, wetenschap en onderwijs. Dat betekent in gewoon Nederlands dat die Assemblée eigenlijk wel vindt dat het creationisme bullshit (nogmaals sorry!) is, maar tegelijk ook bang is voor de reactie van de alleluya-mafia.

De Europese Christelijke Politieke Beweging (ECPM) -hoezo "Beweging"? Bij deze mentaliteit past alleen "Starheid"!- was bezorgd over de 'eenzijdigheid en de antireligieuze strekking van het rapport' en maakte zich bezorgd over de 'dreigende beperking van de vrijheid van meningsuiting door het rapport'.

Het is werkelijk net alsof ik de ayatollah Khomeini nog hoor spreken - en ik meende toch écht dat de EU (ongetwijfeld met instemming van de ECPM) het helemaal niet eens is met de in Iran gevolgde theocratische (of theocentrische?) politiek. Maar waar ligt dan het verschil tussen Iran, waarin afwijkende meningen (officieel althans) niet getolereerd worden en de door de alleluya-mafia gewenste EU, waarin exacte wetenschap weer bejegend zou moeten worden als in de middeleeuwen, toen de RK kerk bepaalde dat de aarde het middelpunt van de schepping was en dat mensen die over wat dan ook een eigen mening hadden vermoord mochten, of liever: moesten, worden?

Godsdienst, zoals elk ander soort bijgeloof of voorkeur, is iets privé's, niet iets dat je een volk kunt opleggen. De Parlementaire Assemblée van de Raad van Europa zou GVD een voorbeeld moeten nemen aan Turkije, waar het geloof en de samenleving (formeel althans) strikt gescheiden zijn, ook al heeft daar de kerk een enorme invloed op het openbare leven, net zoals de RK kerk in bijv. Italië, Spanje, Portugal en Ierland ook een fnuikende invloed heeft.

Onderwijs, beste EU, goed onderwijs, dat is nodig! Onderwijs, dat mensen leert dat ze ZELF moeten nadenken, en dat ze zeker geen onwetenschappelijke sprookjes moeten slikken. Die zijn leuk als een soort voorbeeld, een soort metafoor. De laatste profeet van de Christenen, Jezus Christus zelf, sprak de helft van de tijd in vergelijkingen, in 'parabels', omdat dat -zo leerde ik in mijn jeugd- gebruikelijk was in de joodse cultuur. Hebben we nog een duidelijker aanwijzing nodig om aan te tonen dat de bijbel ook niet meer is dan een grote verzameling parabels?

Er zullen tegenwoordig niet veel mensen meer zijn die het bestaan van een verzonken werelddeel Atlantis nog letterlijk serieus nemen, terwijl het toch de grote Griekse filosoof Plato was, die gedetailleerd vertelde wat er met dat werelddeel gebeurd was. Hoe is het dan in kotsnaam mogelijk dat een kwart van de wereldbevolking nog in meerdere of mindere mate blind gelooft dat de sprookjes uit de bijbel uit historische feiten bestaan?

Als mensen die vertelseltjes serieus willen geloven moeten ze dat zeker doen. Sterker nog: ze hebben het recht om dat te doen en niemand mag hun dat recht ontnemen. Maar daar moet het dan ook bij blijven. Verder hebben ze in dit verband geen enkel recht, en al zeker niet om de rest van de mensheid langs hun eigen, op sprookjes gemodelleerde, meetlat te leggen of om het leven van de mensheid te beperken op grond van hun eigen (ver)blindheid.

In werkelijkheid gaat het echter helemaal niet om geloof, maar om macht en geld (of misschien in omgekeerde volgorde). Godsdienst, net als nationale trots en trouw aan een vaderland (of aan een koningshuis, of een vlag), zijn alleen maar middelen om de burgerbevolking waar dan ook te beïnvloeden, te manipuleren.

Voor wat betreft de paus in Rome is duidelijk waarom: hij is de baas (alleenheerser) over een groot bedrijf, dat in de hele wereld filialen heeft, die ervoor moeten zorgen dat de leden (de bijgelovige ondergeschikten) toch vooral maar zorgen dat het bedrijf (RK Vaticaan B.V. of zoiets) winst maakt.


Probeer zelf maar eens te bedenken waarom de Nederlandse christenfundamentalistische kliek rond Balkenende, Rauwvoet en Bos (die toch zó trots is op zijn christelijke opvoeding) het geloof zo belangrijk vindt (behalve natuurlijk als het gaat om het uitroeien van onschuldige kinderen in Libanon of Afghanistan met clusterbommen), of waarom Big Brother Bush vindt dat de -enkele jaren geleden door de CIA in Irak niet aangetroffen Al Q'aida- tóch in Irak moest worden uitgeroeid.

Nadenken, zélf nadenken, dat is de belangrijkste boodschap die ik heb. Als we dat allemaal doen, kunnen we samen zorgen voor een menselijkere wereld. Dat wordt nog een erg lange weg, zoals jullie wel begrijpen, maar om te wanhopen is het nog veel te vroeg. Beschouw het als je eigen bijdrage aan het geluk van de mensheid om je medeslachtoffers te leren zelf na te denken, zelf hun conclusies te trekken.

Geen opmerkingen: