zondag 3 juni 2007

Stemcomputers? Misschien toch maar beter niet!

Klik hier voor een voorbeeld van de betrouwbaarheid van computers. Computers zijn weliswaar niet altijd onbetrouwbaar (anders zou je dit stukje tekst ook niet kunnen lezen) maar het komt maar al te vaak voor dat er dingen verkeerd gaan! Waarom zouden we dan ook het risico willen lopen van (al dan niet bewust bedoelde) fouten.

Voor de volledigheid verwijs ik nog maar eens naar Wij vertrouwen stemcomputers niet voor meer informatie over de risico's van stemcomputers - die overigens door de Nederlandse overheid nog steeds incorrect 'stemmachines' worden genoemd. Eigenlijk zou alleen dat al voldoende moeten zijn om niet op stemcomputers te vertrouwen: een overheid die het verschil niet weet tussen een machine en een computer, kán simpelweg niet beoordelen of ze betrouwbaar zijn

Geen opmerkingen: