vrijdag 20 juli 2007

Bushiaanse bangmakerij! (2)

Afgelopen woensdag maakte ik al melding van de publicatie [volgens de Spits was die gelekt] van een deel van een nieuw propaganda-document van het oorlogszuchtige Verenigdestaatse régime (zie Bushiaanse bangmakerij!).

Het Spits-artikel had het daarbij over "een scala aan bedreigingen, variërend van Al-Qaida tot de Libanese Hezbollah tot niet-islamitische radicale groeperingen".

Inmiddels heb ik op een site van de Verenigdestaatse overheid de betreffende NIE The Terrorist Threat to the US Homeland gevonden, een document van 6 pagina's wattige tekst met kwistig tussen de regels gestrooid wit.

Op de voorlaatste pagina wordt gewezen op het risico van aanslagen door Al Q'aida, waarbij het risico van aanvallen met chemisch, biologisch, radiologisch of radio-actief materiaal wordt vermeld.

Het risico dat uitgaat van Hezbollah wordt ook genoemd, maar zelfs de Verenigdestaatse angstmachine is zo eerlijk om de verantwoordelijkheid bij zichzelf te leggen. Lees even mee met de eerste alinea op de laatste pagina van het rapport:

"Wij zijn van oordeel dat de Libanese Hezbollah, die in het verleden anti-VS aanvallen buiten de Verenigde Staten heeft uitgevoerd, met meer waarschijnlijkheid zou kunnen overwegen in de volgende drie jaar het Thuisland [Homeland, dat is de nostalgische naam die ongetwijfeld de nationalistische trots en het patriottisme moet aanwakkeren] aan te vallen, wanneer hij [Hezbollah] de Verenigde Staten ziet als een direct gevaar voor de groep of Iran."

De oplossing lijkt me maar al te duidelijk: laat Hezbollah (en Libanon en Iran) gewoon met rust, en zorg dat het al even oorlogszuchtige régime van Israel dat ook doet.

Verder hebben ze het dan ook nog over "andere, niet-Moslim groepen - vaak door de FBI benoemd als 'single-issue' groepen -, [die] waarschijnlijk in de volgende drie jaar aanvallen zullen uitvoeren gezien hun gewelddadige voorgeschiedenis, maar wij zijn van oordeel dat deze gewelddadigheden waarschijnlijk kleinschalig zullen zijn."

Hiermee kunnen ze dus werkelijk alle kanten op: een verfbom naar een Verenigdestaatse ambassade of een in de hens gestoken «Stars-and-Stripes» kan maar al te gemakkelijk als gewelddadig beschouwd worden. Of misschien een spandoek, dat door Greenpeace aan de schoorsteen van een vervuilende industrie is gehangen.
Het risico van deze "single-issue" groepen is maar beperkt, maar toch wordt gemakshalve geprobeerd allerlei groepen in de verdomhoek te stoppen.

Dit rapport is dus niet alleen bedoeld als bangmakerij, maar ook als een poging om allerlei kritische groeperingen in een negatief daglicht te stellen, of -zoals dat door Pim Fortuyn-fans gezegd werd- te demoniseren. Het toenmalige Nederlandse régime vond dat dat demoniseren laakbaar was - misschien kan de huidige minus-ter van Buitenlandse Zaken zich eens uitspreken over de tendentieuze propaganda van de zelfbenoemde beschermer van de werelddemocratie. Of misschien kan Bush' vriendje Balkenende hem eens uitleggen wat democratie en vrede betekenen (dat moet hij dan eerst zelf nog wel begrijpen, maar als dat lukt hebben we meteen twee vliegen in één klap).

Het kan geen kwaad om nog even te vermelden wat de New York Times zei over het nieuwe NIE: "The message, as always: Be very afraid. And don't question the president."

Geen opmerkingen: