donderdag 12 juli 2007

Onderzoekers: Overheidsfinanciering wapenexport ontsnapt aan regels

In het kader van aan derden beschikbaar gestelde bandbreedte hierbij (met toestemming) een persbericht van de Campagne tegen wapenhandel:

Amsterdam, 8 juli 2007 – Verdragen die het beleid rond exportkredieten regelen bevatten allemaal uitzonderingsclausules voor wapenhandel. Nieuwe onderzoekscijfers van het European Network Against Arms Trade (ENAAT) tonen hoe exportkredieten (overheidsleningen en verzekeringen voor handel naar risicolanden) daardoor onbeperkt worden ingezet voor het stimuleren van wapenexport, vaak naar arme landen en naar conflictgebieden. Hoewel gemiddeld slechts 2% van alle exporten in Europa militair gerelateerd is gaat 20 tot 30% van alle exportkredietgeld naar steun aan de wapenindustrie.
Ook ‘commissies’-beter bekend als smeergeld- worden gedekt door exportkredieten.
Lidstaten van de Europese Unie zouden hun verantwoordelijkheid moeten nemen en exportkredieten voor wapenhandel moeten verbieden.

In een recente brief aan de Tweede Kamer schrijft minister Bos van Financiën dat exportkredieten de welvaart van beide handelspartners verhogen en dat bij exportkredieten richtlijnen voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in acht worden genomen (1). In geval van kredieten voor wapenaankopen is hiervan echter geen sprake.

Met exportkrediet gesteunde wapenhandel gaat vaak naar landen waar het leger zich onttrekt aan democratische controle. Exportkredieten voor militaire aankopen verzwaren de schuldenlast van deze landen, bijvoorbeeld van Indonesië, dat meer uitgeeft aan het afbetalen van schulden dan aan onderwijs en gezondheidszorg. Ook vergroten met exportkrediet gesteunde militaire aankopen de spanningen in conflictregio’s, bijvoorbeeld tussen landen als
India en Pakistan. Nederland besteedt na Groot-Brittannië en Frankrijk het grootste aandeel van zijn exportkredieten aan militaire export.

(1) ‘Toerekening van kwijtschelding aan de OS-begroting’ dd 12 juni 2007
Lees het rapport op www.stopwapenhandel.org

Meer informatie: Wendela de Vries 06-123832 95

Een debat over het rapport is te beluisteren bij VPRO De Ochtenden. Met Jan Marinus Wiersma, lid van het Europarlement voor de Pvda en lid van de commissie Veiligheid en Defensie en Wendela de Vries van de Campagne tegen Wapenhandel.

Geen opmerkingen: