zaterdag 21 juli 2007

Dat is pas Internationale Solidariteit!

Angela Merkel wil niet ingaan op het dreigement dat twee in Afghanistan ontvoerde Duitsers vermoord zullen worden, tenzij Duitsland zich uit Afghanistan terugtrekt. Ze vindt dat het Afghaanse volk niet in de steek gelaten mag worden en dat de civiele opbouw voortgezet moet worden. (Deutsche Welle vandaag)

De Britse overheid is zelfs bereid de binnenlandse veiligheid te riskeren om de bevrijding van het Afghaanse en het Iraakse volk te kunnen ondersteunen. De Daily Telegraph beschikt namelijk over een memo van de militaire opperbevelhebber (Chief of the General Staff) General Richard Dannatt, waaruit blijkt dat reserves voor noodgevallen "nu bijna afwezig" ("now almost nonexistent") zijn: "We zijn nu bijna niet in staat om te reageren op onverwachte gebeurtenissen ("we now have almost no capability to react to the unexpected") of voor [aanvullende] operaties in Irak of Afghanisten".

Er is nog slechts één bataljon van 500 soldaten (het "Spearhead Lead Element") beschikbaar voor urgenties, zoals 'een grote terroristische aanslag in Groot-Brittannië of voor snelle inzet overzee'.

En dit komt, volgens het artikel, precies op een moment dat er meer soldaten nodig zijn om de Taliban in Afghanistan te bestrijden...

Blijft de vraag natuurlijk, of de Duitse en Britse régimes werkelijk zo begaan zijn met de vrijheid van de Irakezen en de Afghanen, of dat ze zo volharden omdat ze zich ten volle aan de neoliberale agenda onderworpen hebben...

Geen opmerkingen: