zondag 1 juli 2007

Wat is een "exitstrategie" nou in kotsnaam weer?

De Nederlandse minus-ter van oorlog, Eimert van Middelkoop -van de alleluya-partij CU, die eigenlijk koste wat koste de bijbelse aansporing zou moeten opvolgen om een einde te maken aan oorlogen*)- legde gisteren op Schokland uit dat het Afghaanse marionettenrégime van Karzai (met name noemt hij het justitiële apparaat, de politie en het leger) versterkt moet worden: "Elk land heeft zijn eigen trots en op de lange termijn is het lastig en slecht voor je zelfrespect om afhankelijk te zijn van de hulp van anderen." Hij memoreert dat Afghanistan al dertig jaar lang in oorlog leeft en dat dat niet 'met militairen alleen op korte termijn' opgelost kan worden. (de Volkskrant) Maar intussen moet de Nederlandse missie (volgens het régime Balk nog steeds een 'opbouwmissie', maar volgens de onsmakelijke, maar wel eerlijke -althans op dit punt- Van Baalen al vanaf het begin een 'vechtmissie') verlengd worden.

Heeft die Middelkoop nou zo'n kolossale plaat voor zijn kop, of heeft hij van zijn baas Balk (of misschien wel Bush?) opdracht gekregen om gewoon wat in het wilde weg te lullen, zolang als het maar grammaticaal juist is?

Of zou het écht nog niet tot hem zijn doorgedrongen dat zelfs de Verenigdestaatse zetbaas Karzai al hard aan het klagen is over de door NAVO-soldaten aangerichte slachtpartijen. Nee, inderdaad zijn de problemen niet met militairen op te lossen. Sterker nog: ze zijn juist ontstaan door militaire bemoeienissen - en die hebben weer alles te maken met koloniale bezitsdrang.

Of weet hij heus wel wat er aan de hand is, om wat voor belangen het gaat, en zit hij gewoon de waarheid te verkrachten (hopelijk wordt hij daarvoor door zijn god later gestraft, maar ik heb daar -als atheïst- een hard hoofd in) in de hoop dat wij zijn geblaat zullen slikken en niet zullen protesteren wanneer we voor de zoveelste keer horen dat er weer tientallen burgers uitgemoord zijn.

Voor Afghanistan (en tal van andere landen) is er maar één oplossing: soldaten eruit en wapenleveringen volledig stoppen, voorzichtig contact opnemen met de ad-hoc heersers (van welke ideologische stroming dan ook) en proberen te komen tot oprechte hulpverlening - overeenkomstig de wensen en behoeften van de plaatselijke bevolking (en niet vanuit de exportbehoeften van de 'hulp' verlenende landen). Alleen op die manier zal het op termijn mogelijk zijn de ellende van de plaatselijke bevolking te verminderen en uiteindelijk op te lossen. Tevens moet de globalisatie van de G8 beëindigd worden: laten ze hun eigen landen maar uitmelken, dat is al erg genoeg!

*) Voor alle duidelijkheid, nog een bijbelse aansporing en waarschuwing voor Middelkoop en voor alle andere zogenaamde christenen:
  • En zij zullen hun zwaarden slaan tot spaden, en hun spiesen tot sikkelen; het ene volk zal tegen het andere geen zwaard opheffen, en zij zullen den krijg niet meer leren. (Jesaja 2:4)
  • Toen zeide Jezus tot hem: Keer uw zwaard weder in zijn plaats; want allen, die het zwaard nemen, zullen door het zwaard vergaan." (Mattheüs 26:52)
En dat daarbij niet altijd de ware schuldigen getroffen worden, heeft de hele wereld op 11 september 2001 kunnen zien.

Geen opmerkingen: