zaterdag 14 juli 2007

Oja, dat Vrij Nederland-interview met Wouter Bos

Ik noemde het enkele dagen geleden al (zie mijn artikel Is Woutertje nu toch een beetje spijt aan het krijgen?) aan de hand van een stukje in de Gelderlander.

Nou, intussen heb ik het gelezen en tot mijn spijt heeft Wouter geen spijt gekregen. Hij vindt veeleer dat de SP maar spijt moet krijgen.

Uiteraard ga ik het hier niet overschrijven, maar ik wil toch wel enkele (min of meer in het wilde weg geselecteerde) opmerkingen van hem aanhalen (en becommentariëren). Wie wat meer wil weten van Wouter's beweegredenen, kan ik alleen maar aanraden vlug bij de tijdschriftenwinkel een exemplaar van Vrij Nederland N° 28/29 van 14 juli op de kop te tikken. Er staan nog veel meer opmerkingen in die de lezer nopen om bij volgende verkiezingen weer niet op de PvdA te stemmen.

"Ik [...] weet dat ik niet noodzakelijkerwijze mijn hele leven politicus hoef te zijn. Dat maakt het gemakkelijker te relativeren." [Bedoelt Wouter dat, als hij de Nederlandse politiek nog verder verziekt, hij dan altijd in het bedrijfsleven terecht kan?]

Over GroenLinks: "Zij zijn zeer libertair [...]. Het is een partij van intellectuelen die niets moeten hebben van moraliserende politici [...]." [Komt dat uit hetzelfde woordenboek als de door de Balkenbende gehanteerde definitie van 'martelen'? Weet Woutertje wel wat 'libertair' inhoudt - of beseft hij op welk vlak GroenLinks zich op dit moment beweegt?]

"Wat wij hebben en niemand anders is de solidariteit." [Ook hier blijkt maar al te duidelijk dat Bos zelfs niet de moeite gedaan heeft om het partijprogramma, resp. het laatste verkiezingsprogramma van de SP te bestuderen.]

"Ik ben niet op een GroenLinks-achtige manier voor de ontspannen samenleving. Alsof het niks uitmaakt als iedereen zijn individuele voorkeur volgt, of hij nu wil werken of met een uitkering een beetje pierewaaien." [Heeft Woutertje dit zelf ergens kunnen ontdekken bij GroenLinks of leest hij dit in zijn speciale versie van de "Sprookjes van Moeder de Balk"?]

"[...] we [moeten] compromisloos de collectieve sector [...] doorlichten op ondoelmatigheid en activiteiten waaraan we beter geen geld kunnen besteden." [Waarom alleen de collectieve sector? Waarom geen opmerking over JSF-straaljagers of megalomane projecten zoals de Betuwe-lijn, steeds nieuwe snelwegen? Of over de geldverspillende EU?]

"De PvdA heeft in veel opzichten een gecompliceerder verhaal dan de SP. En dat werkt bepaald niet in ons voordeel." [Jaja, het is de schuld van de SP dat de PvdA van twee walletjes probeert te eten.]

"Wij zijn de enige partij die in haar beginselprogramma schrijft dat er een recht op geloofsafval bestaat, om een niet willekeurig voorbeeld te noemen." [Tja, waarschijnlijk ook de enige partij met zoveel inwendige twijfel. Ik zie niet in waarom een sociaal-democratische partij iets dergelijks in haar programma zou moeten vermelden: de grondwet staat borg voor vrijheid van godsdienst, en daaraan kan een dergelijk programmapunt niks toevoegen!]

Als het betreffende interview representatief is voor wat er in de PvdA leeft, is het niet te verwonderen dat niemand die club ziet zitten. Teveel van niets en te weinig van wat dan ook. Wouter B. trapt tegen iedereen en alles aan (natuurlijk niet zo hard tegen het CDA en de CU) omdat tenslotte de PvdA de enige partij is die rekening houdt met iedereen (ook met de rijke patsers, kun je tussen de regels -en soms in de regels zelf- lezen). De PvdA heeft ook wel fouten gemaakt, maar daarvan kan de partij alleen maar leren. Kortom: Wouter Bos is heel zielig, want niemand begrijpt hoe goed hij het (met de PvdA) voor heeft met de Nederlandse bevolking.

Misschien zou de hele PvdA-leiding eens een grondige bijscholing moeten krijgen op het gebied van politieke ideeën en ideologieën. En passant kunnen ze dan ook eens zorgvuldig bestuderen wat de diverse partijen (desnoods alleen de Nederlandse partijen) willen en doen.

Geen opmerkingen: