woensdag 11 juli 2007

De Inquisitie bestaat nog steeds!

Laat je niet voor de gek houden. De Inquisitie, bekend vanwege de brandstapels en in kokende olie vermoorde 'heksen' bestaat nog steeds, al luidt de verhullende naam tegenwoordig Congregatie voor de Geloofsleer. Het kan ook geen kwaad om er nog eens op te wijzen dat de huidige paus Rat voor zijn promotie tot paus aan het hoofd stond van die congregatie.

Blijkens een bericht in het NRC van gisteren heeft deze Congregatie bepaald dat alleen de RK Kerk de enige kerk van Christus is en dat protestantse kerken zich niet zo mogen noemen, omdat ze niet aan de eisen daarvoor voldoen: de juiste leer en een juiste visie op de sacramenten, met name de eucharistie.

Wie in de feitelijke bewoordingen van het Vaticaan geïnteresseerd is, kan ze vinden onder de 'tweede vraag' (Secondo quesito) via deze link.

Ik weet niet of het Vaticaan er wel bij stil staat dat volgens deze interpretatie de kerk van Christus in de eerste tijd na Christus' dood ook niet voldeed aan die eis - tenzij de huidige "juiste leer" en de huidige "juiste visie" op met name de eucharistie (het zal dan wel gaan om de 'transsubstantiatie', dat een stukje brood en wat verdunde wijn daadwerkelijk in Christus' lichaam en bloed worden omgemirakeld; en die leer is grotendeels gebaseerd op een erg dubieuze interpretatie van de betreffende Griekse tekst) anders mogen zijn dan de vroegere "juiste leer" en "juiste visie". Door de inspanningen van met name bisschop Irenæus (van Lyon), rond 180) maakte de kerk van Rome een enorme koerswijziging. Misschien is het op dat moment al wel verkeerd gegaan, omdat de RK kerk vanaf dat moment zich meer ging bezig houden met het standaardiseren van haar visie van de leer van Christus, dan met de geest van diens lering...

Waarom mocht de kerk van Rome op bepaalde momenten in de geschiedenis wél haar definitie van "juist" aanpassen en waarom zouden bijvoorbeeld mensen met een andere interpretatie van de bijbelse teksten niet op een gegeven moment terecht zijn afgeweken van de leer van Rome? Misschien hebben juist de Hervormden wel de juiste leer gevonden en is de kerk van Rome wel de club die helemaal op het verkeerde pad zit. Het feit dat die club zo machtig is geeft haar niet automatisch gelijk. In dit verband kan het geen kwaad om te verwijzen naar de bijbelse opmerking over de brede weg naar het kwaad...

Of zou het misschien de bedoeling van paus Rat zijn om de Inquisitie, compleet met brandstapels en kruistochten, weer in ere te herstellen?

Terloops: zie wat het 'Christelijk betrokken' Nederlands Dagblad vandaag over deze Vaticaanse oprisping schrijft.

Geen opmerkingen: