vrijdag 27 juli 2007

Gasfraude? Of wellicht zelfs dubbele gasfraude?

Enkele maanden geleden ontdekte het Anmar Research Laboratorium uit Eindhoven dat gasmeters een dusdanige afwijking hebben dat er per jaar minstens 350 miljoen € te veel betaald wordt door Nederlandse huishoudens. Minus-ter Van der Hoeven (hopelijk is ze meer op haar plaats bij Economische Zaken -al heb ik mijn twijfels- want toen ze minus-ter van Onderwijs was, bestond ze het te zeggen dat buitenlanders o.a. naar het peuterprogramma Tik-Tak moesten kijken om Nederlands te leren - terwijl dat juist een van de microscopisch weinige TV-programma's is waarin geen woord wordt gezegd!) vindt het Eindhovense rapport weliswaar oud nieuws, maar ze laat toch nader onderzoek doen.

Het grote probleem is dat aardgas (zoals elk gas) uitzet bij stijging van de temperatuur en dus een lagere calorische waarde oplevert bij eenzelfde inhoud. De energiebedrijven gaan uit van een temperatuur van 7°C bij de gasmeter, maar bij nagenoeg alle gasmeters ligt die temperatuur aanzienlijk hoger: verreweg de meeste huizen hebben centrale verwarming, waardoor ook de meterkast in een warmere omgeving hangt. Daar staat wel tegenover dat het gas door de koelere grond komt en over de korte afstand tot aan de gasmeter in huis niet meteen veel warmer wordt.

Hoe dan ook. Als het volgens Van der Hoeven "oud nieuws" is, dan geeft zij dus daarmee toe dat de berekening inderdaad niet juist is Én ook dat de overheid -zij het indirect- medeplichtig is aan oplichting. Het moge duidelijk zijn dat ik benieuwd ben naar de uitkomst van het beloofde onderzoek - al heb ik zelf nog niet eens iets concreets gehoord over de onderzoeksplannen.

In dit verband zit ik nog met een vraag. Wanneer wij door onjuiste meting meer gas zouden verbruiken dan in werkelijkheid het geval is, dan moet er dus (zogenaamd) meer gas verbruikt worden dan er uit de grond gehaald wordt (ongetwijfeld wordt daarbij de hoeveelheid wél exact gemeten). Hoe worden die hoeveelheden dan met elkaar in evenwicht gebracht? Worden de hoeveelheden gewonnen gas procentueel verlaagd, zodat ze overeenkomen met het gemeten verbruik? Of worden de gemiddelde cijfers van het huishoudelijk verbruik procentueel verlaagd met het geconstateerde verschil (dat is in ieder geval een poging om de consument niet af te zetten)? Of wordt het "gas-overschot" onderhands verkocht en verdwijnt de opbrengst daarvan in een of andere duistere zak? Als dat het geval is, in welke zak dan?

Je begrijpt dat ik niet meteen een antwoord verwacht, maar misschien is er toch iemand die hier meer -en met meer kennis van zake- over heeft nagedacht dan ik en die me van mijn twijfels kan verlossen.

Geen opmerkingen: