dinsdag 3 juli 2007

De VS bedreigen de vrede!

Uiteraard wisten we dat al decennia-lang, maar het is toch in zekere zin wel verfrissend om het ook eens uit onverdachte hoek te horen.

De Britse
Financial Times verwijst naar een gisteren gepubliceerde enquête, die afgelopen maand door Harris Research voor de Financial Times werd gehouden onder inwoners van Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk.

Uit de resultaten (zie de grafiek links) blijkt hoe de verhoudingen liggen. 19% beschouwt China als de grootste bedreiging, terwijl bijna 2x zoveel (32%) de Verenigde Staten ziet als de grootste bedreiging voor de vrede.

In de Verenigde Staten zelf wordt daar -door de bevolking als geheel- anders over gedacht (slechts 11%), maar de jongste respondenten (16-24 jaar) zijn het met de Europeanen eens: 35% hunner identificeren hun eigen land als het grootste gevaar voor de stabiliteit.

Uit een ander onderzoek (van het Pew Global Attitudes Project) was al gebleken dat de laatste vijf jaar de waardering voor de VS in 26 van 33 landen gedaald was. Datzelfde onderzoek liet echter ook zien dat Israel, Polen, Japan, India en sommige delen van Afrika en Latijns-Amerika positiever stonden tegenover de VS.

Geen opmerkingen: